Hur kan sociala investeringar bidra till mer träffsäkra insatser för familjer med särskilda behov – för att säkra barnens rätt till kompensatoriskt stöd?

Lokal: Lars Lerin

Åldersövergripande arbete

Föreläsare: Tomas Bokström, styrelseledamot Ing-Marie Wieselgrens stiftelse och verksamhetsansvarig RISE Social & Health Impact Center och Susanne Nordling, styrelseledamot Ing-Marie Wieselgrens stiftelse

Sociala investeringar är ett koncept som växt sig starkare runt om i världen under det senaste decenniet och som tagit sig många uttryck i form av policy, projekt och nya investeringslösningar. Gemensamt för arbetet är ambitionen att fylla gapet mellan kunskap och implementering och att skapa bättre incitament för tvärsektoriella och förebyggande insatser.

För den svenska utvecklingen har Ing-Marie Wieselgren spelat en central roll då hon varit med och utvecklat stöd till kommuner som arbetar med sociala investeringar och även varit en drivande kraft i de första sociala utfallskontrakten. Under seminariet berör vi några viktiga lärdomar från arbetet i Sverige och internationellt och sammanfattar förutsättningarna för ett framgångsrikt arbete med att rikta resurser till de målgrupper som har störst behov och att nå fram till barn och unga så tidigt och träffsäkert som möjligt.