Vilka är barn som anhöriga?

Det är många barn som växer upp med föräldrar eller andra vuxna som har ett missbruk, en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom eller skada eller som avlider. Föreläsningen går in på hur många det är som växer upp med föräldrar som har svårigheter, vilka konsekvenser får anhörigskapet på kort och lång sikt, vad behöver de, hur kan man stödja och hjälpa?

 

 


Föreläsare