Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall

Hösten 2022 tillträdde Camilla Waltersson Grönvall som vår allra första socialtjänstminister med ansvar för barnrättsfrågorna. Nu inledningstalar hon med fokus på regeringens arbete med att stärka barnets rättigheter i Sverige med särskilt fokus på barn som är anhöriga.

Socialtjänstministern ansvarar bland annat för följande frågor:

  • Socialtjänst, inbegripet omsorger om barn och ungdom, omsorg om funktionshindrade, missbrukarvård samt annat socialt bistånd
  • Funktionshinderspolitik
  • Barnrättspolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör barnets rättigheter och andra barnfrågor
  • Svenska och internationella adoptioner

 


Föreläsare