Vad händer med barnen när en förälder försökt mörda?

Vad händer med barnen när en förälder försökt mörda? I denna föreläsning kommer ni att få ta del av Jessikas förstahandserfarenheter när hennes pappa blev frihetsberövad för mordförsök på hennes mamma. Föreläsningen kommer ta upp hennes egna berättelse som verktyg kombinerat med evidensbaserat underlag i hur vi bemöter människor i sorg. Du som lyssnar ska kunna använda insikterna och kunskapen i din egna verksamhet och profession. Komma närmare detaljer, vart det gick fel, insikt i hur nära livsvalen kan vara till egen kriminalitet, utanförskap och psykisk ohälsa. Vad kan samhället och myndigheter göra? Och vad var framgångsfaktorerna som räddade hennes liv? Och hur tog hon sig ur sitt egna känslomässiga fängelse?

Varje år är det 160,000 barn som lämnas kvar utan stöd när en förälder lagförs för ett brott och år 2012 var Jessika en av dom. Jessika gick från sitt livs största trauma till att idag vara en av dom första i världen att göra ett TEDx talk kring barnperspektivet när en förälder frihetsberövas. TEDx talet heter ”We need to take better care of children impacted by crime” och gjordes för TEDxStockholm på Musikaliska i april 2023 och kan ses här på 11 minuter och 51 sekunder: https://youtu.be/YYslVoolQNc?si=2BicuMDKYlif_dzr

I denna föreläsning kommer ni inte bara att få komma närmare Jessikas förstahandserfarenheter när hennes pappa blev frihetsberövad för mordförsök på hennes mamma. Ni kommer att få komma närmare detaljer, metoder och verktyg som förändrade hennes liv som barn till ett brottsoffer och en frihetsberövad förälder, till att idag göra skillnad i frågan globalt. Som barn är det inte lätt att veta vilka rättigheter man har och ställs frågan till ett barn eller en ungdom att dom ska nämna en punkt i barnkonventionen så möts det med tystnad, för man vet inte. Då är det inte konstigt att man lämnas utan stöd som barn i en sådan situation, om inte en vuxen eller en myndighet hjälper till. Denna föreläsning är ett typiskt exempel på det. Från att inte veta och vara knäpptyst i sitt egna känslomässiga fängelse, till att idag använda rösten och göra skillnad på riktigt.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema

Som barn i barnkonventionen så räknas det för alla från 18 år och under. Men vad händer när man fyllt 19 år samma år? I mitt fall, när min pappa åkte in för mordförsök på min mamma år 2012 hade jag precis tagit studenten och hunnit fylla 19 år i januari och i juli några månader senare hamnar jag mellan stolarna och stödet fallerar av ett våldsbrott mellan mina föräldrar. Trots min ålder, är jag inte ensam om det bristande stödet. Barnen som ska ha rätt till barnkonventionens riktlinjer faller utan stöd och hjälp, specifikt i denna fråga till en frihetsberövad förälder.

Den punkten som är mest relevant i detta område kopplat till barnkonventionen är:
2) Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Inga får diskrimineras – Denna punkt fallerar om och om igen när det brister i stödet och nationella riktlinjer i frågan när det kommer till barn med frihetsberövad förälder och därmed får dessa barn inte samma rättigheter och hamnar utanför att alla barn är lika mycket värda. Inte nog med att föräldrarna har en svårighet/situation som påverkar hela barnens vardag och framtid, dom blir också bortglömda på kuppen.


Föreläsare