Kan någon fixa min förälder?

Lokal: Lars Lerin

Föreläsare: Malin Isaksson och Jacob Andersson Kriminalvården, Åsa Norman Karolinska Institutet

Hur kan vi stötta barn genom att ge föräldrar med svårigheter stöd i sitt föräldraskap?

Vi berättar om ett sätt att arbeta med föräldrar med svårigheter genom en föräldrastödsinsats. Hur upplever dessa föräldrar med svårigheter en föräldrastödjande insats? Hur kan relationen till barnet påverkas? Vi berättar om erfarenheterna av att möta föräldrar med många svårigheter och hur vi sätter barnen i centrum för det mötet.

 Barn till frihetsberövade är en extremt sårbar och samtidigt osynlig grupp. De här barnen kan du möta lite överallt som till exempel socialsekreterare, lärare, kurator i skolan, barnpsykolog, sjuksköterska, läkare eller som idrottsledare. Behovet av stöd är stort och helst av allt vill dessa barn, precis som alla andra barn, att föräldern ska fungera som en förälder ska. Samtidigt handlar det ofta om föräldrar med väldigt många egna utmaningar som gör det svårt att fungera som förälder.

Inom Kriminalvården har vi en unik chans att bidra till att fixa föräldrarna – för våra barns skull.

I seminariet kommer vi att presentera föräldrastödsinsatsen ”För Våra Barns skull” och den vetenskapliga utvärdering av insatsen som genomförts av Karolinska Institutet. ”För Våra Barns skull” är ett sätt att tala med föräldrar som inte lever med sitt barn, föräldrar med svårigheter och föräldrar med låg kunskap om positivt föräldraskap om barns behov och rätt till information och stöd.

Materialet innehåller bland annat barns tankar och känslor om att ha en frihetsberövad förälder. Målet med insatsen är att ge deltagarna möjlighet att utvecklas i föräldrarollen och få fördjupad kunskap om barns behov. Genom att fokusera på föräldraskap och barns behov avser insatsen också stärka föräldrars motivation till ett liv utan kriminalitet.

Vi vill också blicka framåt och reflektera över betydelsen av att stödja föräldrar med svårigheter för barnets bästa och hur det arbetet kan utvecklas vidare. Vilka utmaningar finns i att nå föräldrar med svårigheter? Hur kan tiden inom Kriminalvården användas för att bidra till en trygg uppväxt för barnet?

Anknytningen till barnkonventionen: ”För Våra Barns skull” utgår konkret ifrån barnkonventionen med en artikel kopplad till varje träff. Insatsen ska bidra till att förverkliga barnets rätt till utveckling, förälderns ansvar och rätt till stöd i föräldraskapet. Vidare bearbetas barnets rätt till kontakt med sina föräldrar, barnets rätt till skydd från våld samt rätt till delaktighet. Allt med syfte att ge föräldern med svårigheter stöd i att ta ansvar för och tillgodose barnets behov.