5h Workshop

Lokal: Fridolf Rhudin

13:00 – 14:00

Lilla RB – alla barns rätt till information

Workshopledare: Rebecca Ahlenius, rådgivare barns delaktighet Rädda Barnen och Carolina Åkerlind Guillén, kommunikationspartner Rädda Barnen

Sammanfattning

I en workshop visar vi hur du som viktig vuxen kan använda Lilla RB – Rädda Barnens sida för barn – tillsammans med barn.  Barn har rätt till information, men informationen är sällan anpassad för barn och föräldrar behövs för att förmedla den. På Lilla RB ser vi till att informationen är barnvänlig, tillgänglig och barnanpassad samt innehåller det som barn själva vill ha svar på om känslor och rättigheter. 

Beskrivning

Alla barn har rätt till information, ofta är det föräldrarna som är barnens främsta informationskälla. Med Lilla RB, Rädda Barnens sida för barn, vill vi se till att det finns en barnanpassad säker källa till information som barn kan använda själva eller tillsammans med föräldrar eller lärare. Via Lilla RB får barn information om sina rättigheter och vägar till stöd när föräldrar har svårigheter. Allt innehåll är kvalitetssäkrat av våra psykologer och sakkunniga. 

I en workshop vill vi visa hur du som yrkesverksam i skola eller i föreningslivet kan använda Lilla RB tillsammans med barn i mellanstadieåldern. Genom quiz, övningar och tips hoppas vi kunna ge den vägledning som behövs i en värld av stora och små kriser. Ämnen som känslor, rättigheter och relationer kan öppna upp för samtal och göra svåra saker pratbara, i skolan eller hemma. 

Lilla RB är framtagen tillsammans med flera barnråd som gett input både till innehåll och teknisk utformning av sidan. På så sätt ser vi till att informationen är barnvänlig, tillgänglig och anpassad för barn samt innehåller det som barn själva vill ha svar på om känslor och rättigheter. 

Anknytning till barnkonventionen och årets tema

Alla barn har rätt till information, ofta är det föräldrarna som är barnens främsta informationskälla. Med Lilla RB, Rädda Barnens sida för barn, vill vi se till att det finns en barnanpassad säker källa till information som barn kan använda själva eller tillsammans med föräldrar eller lärare. Via Lilla RB får barn information om sina rättigheter och vägar till stöd när föräldrar har svårigheter.