SES Mini och SES Nxt, ett digitalt verktyg för barn och ungdomar mellan 3-17 år för att hjälpa dem genom föräldrarnas skilsmässa/separation.

Föreläsare: Monika Heideman, Lisbeth Davidsson och Katarina Krantz-Jahrl, Socialförvaltningen, Familjerätten, Helsingborg

Familjerättsenheten i Helsingborg var i april 2021 först ut i Sverige med SES, samarbete efter skilsmässa för vuxna. SES är ett digitalt verktyg för föräldrar före, under och efter en skilsmässa/separation. SES är utarbetat i Danmark vid Köpenhamns universitet.

Barn lever ofta i svåra situationer när deras föräldrar är i en familjerättslig tvist. Under 2023 har barn och ungdomar fått sitt eget SES, SES Mini för barn mellan 3-5 år och SES Nxt för barn och ungdomar mellan 6-17 år. SES Mini och SES Nxt har utvecklats som ett komplement till övriga stödinsatser för barn och ungdomar vars föräldrar inte bor tillsammans.

SES Mini vänder sig till åldergruppen 3-5 år och är baserat på att barnet genomför modulerna tillsammans med en vuxen. I modulerna får den vuxne stöd i hur de kan kommunicera med barnet. SES Mini fungerar på liknande sätt som SES för vuxna, men med barnets perspektiv. SES Mini vänder sig till de yngsta barnen så att de kan komma till tals på sina villkor och utifrån sina känslor. Barnet får hjälp med sina funderingar och samtidigt får vuxna stöd i hur de kan prata med barnet om det som kan vara svårt. I SES Mini får barnet följa den animerade figuren Carla och hennes familj.

SES Nxt fungerar på ett liknande sätt som SES för vuxna och Mini. Det digitala verktyget riktar sig till barn och unga i åldrarna 6–8 år, 9–12 år och 13–17 år. Innehållet för de olika åldersgrupperna är anpassat efter barns språkliga och kognitiva förmåga. SES Nxt engagerar barn och ungdomar genom filmer, och övningar. SES Nxt inehåller olika teaman som t ex Min familj, Att sakna är att tycka om och Att bo i två hem.

Verktyget hjälper barnet att förstå och hantera sina känslor.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: SES Mini bidar till att göra barnet delaktig och skapa bättre förutsättningar för en tryggare uppväxt och en ljusare framtid – helt i linje med barnkonventionen.
SES Nxt informerar också om den unges rättigheter och ger konkreta tips och råd kring situationer som kan uppstå i samband med separation. SES Nxt är framtaget tillsammans med barn för barn. Även detta i linje med barnkonventionen.