Det handlar om mig! – ungas organisering och delaktighet i frågor som rör SRHR

13-18
Barn i familjer i ekonomisk utsatthet

Föreläsare: Isabel Lind, RFSU Stockholm

Hur skapar vi möjlighet för unga att själva känna agens och delaktighet i beslut som rör deras sexuella hälsa och rättigheter? Det handlar om mig! är ett projekt som syftar till att unga från socioekonomiskt utsatta områden ska få ökad kunskap, inflytande och möjlighet att organisera sig kring SRHR. I denna föreläsning får vi lyssna till hur unga själva beskriver insatser och metoder kopplade till sitt engagemang för SRHR.

Unga som lever i socioekonomiskt utsatta områden har generellt sett sämre möjligheter att engagera sig i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) än andra unga. Erfarenheter av kriminalitet och att leva i ekonomisk utsatthet med föräldrar, men också rasism, mellanförskap och hedersnormer är sårbarhetsfaktorer som i hög grad skapar svårigheter för dessa unga. Samtidigt upplever många utanförskap, avsaknad av inflytande och delaktighet i frågor som rör demokrati och  SRHR.

Det handlar om mig! syftar till att skapa möjlighet för dessa unga att utifrån sina önskemål och prioriteringar lyfta och driva frågor kopplade till SRHR. Hur och på vilket sätt det ser ut är något som utformas tillsammans med unga, så kallade SRHR-ambassadörer som i sin tur når ut till och engagerar fler unga. En viktig del av projektet är att unga inte bara ska finnas med som utförare av ett uppdrag eller vara mottagare av sexualupplysning, utan aktörer med verktyg att organisera och driva egna frågor kopplade till SRHR. Fokusområden har utvecklats och vuxit organiskt under åren, till exempel att nå unga killar med erfarenhet av att leva med maskulinitetsnormer i utsatta områden, men också unga som identifierar sig som HBTQIA+. Det är unga i projektet som sett behov och varit drivande i att lyfta dessa erfarenheter och perspektiv när det kommer till SRHR.

Inom ramen för projektet har det tagits fram en podd med och för unga om sex och samtycke, dejting och könsnormer, att rasifieras och att sätta gränser, maskulinitetsnormer och att komma ut. Unga har även varit med och tagit fram en tidning som lyfter teman och frågor som ska nå fler och andra unga för att starta samtal, men också för att påverka vuxenvärlden och samhället i stort. Under denna föreläsning kommer unga att berätta mer om hur det var att göra podd och tidning, men också visa exempel från material och metoder. Åldersgruppen är 13-18 år.

Det handlar om mig! drivs av RFSU Stockholm och möjliggörs med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Projektperioden är 1 sep 2021 till och med 31 aug 2024.

Det handlar om mig!-podden: https://open.spotify.com/show/0LxdXcyeBxS7JoNfOxvfik

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Ett centralt tema för projektet är hur unga kan vara delaktiga i frågor och beslut som rör dem, materialet som tagits fram är gjort av, med och för unga. På så sätt knyter Det handlar om mig! väl an till Barnrättsdsagarnas tema 2024 och Barnkonventionen. När föräldrar eller vuxna runt unga brister, behöver ungas egna åsikter och röster ta plats för att visa sin verklighet och vägar framåt.