Informationsfilm om beroendesjukdom anpassad till barn

Hanna Trobäck, Anna-Carin Hultgren och Jonna Engwall, Beroendecentrum Stockholm

Beroendecentrum Stockholm som är en del av den specialiserade Psykiatrin inom Region Stockholm. Vi har nu, i enlighet med barnkonventionen som fastställt att alla barn har rätt till information råd och stöd, tagit fram en film som beskriver beroendesjukdom. Målgrupp för filmen är barn, ca 10-13 år, och som har en närstående med en beroendesjukdom.

Vi representerar Beroendecentrum Stockholm som är en del av den specialiserade Psykiatrin inom Region Stockholm. Beroendecentrum värnar barn och närståendeperspektivet genom att på varje mottagning/avdelning ha ett barnombud som samordnas av en barnsamordnare.

Vi har nu, i enlighet med barnkonventionen som fastställt att alla barn har rätt till information råd och stöd, tagit fram en film som beskriver beroendesjukdom. Målgrupp för filmen är barn, ca 10-13 år. och som har en närstående med en beroendesjukdom.

En av våra Barnsamordnare gick under hösten 2022 Regionens Barnrättsombudsutbildning där examensarbetet gick ut på att göra en barnkonsekvensanalys av den egna verksamheten med fokus på barns rätt till information, råd och stöd enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Barnkonventionen.

Utifrån barnkonsekvensanalysen framkom att vår verksamhet saknade anpassat informationsmaterial till närstående barn om vad en beroendesjukdom är. Då föddes idén om en informationsfilm riktad till barn. (Animerad)

Syftet med filmen är att kunna erbjuda möjligheten till ökad kunskap om beroendesjukdom utifrån barns rätt till information råd och stöd enligt hälso-och sjukvårdslagen och Barnkonventionen, att nå fler närstående barn genom ökad tillgänglighet, förhindra skrämmande tankar, rädslor samt idéer om barns ansvar när en förälder/närstående är sjuk, att få svar på eventuella frågor och att ges en möjlighet till gemensam förståelse för närstående barn och föräldrar/närstående kring beroendesjukdom.

Vi vill med filmen undvika en negativ utveckling hos barn, så som att känna skuld och skam. Vi hoppas även kunna nå närstående barn vars förälder eller närstående inte kommer till någon behandling.
Som underlag till filmen, och för att få kännedom om målgruppen har vi intervjuat personal på Ersta Vändpunkten som erbjuder professionell hjälp och anhörigstöd för barn.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Artikel 2
Barn till närstående med beroendesjukdom har lika stor rätt att få information om sin närståendes sjukdom som vid andra sjukdomstillstånd. Genom filmen får fler antal barn möjlighet att få information då filmen kommer att finnas tillgänglig för allmänheten på vår externa hemsida.


Föreläsare