Barn ska få den information och den hjälp de har rätt till när de är anhöriga

Följ med på en resa med utvecklingsarbetet BRA, Barns Rätt som Anhöriga. Under tolv år har Stiftelsen Allmänna Barnhuset utvecklat modellen BRA-samtal för att göra verkstad av hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och barnkonventionen. Målet är att alla barn ska få den information, det stöd och den hjälp de behöver och har rätt till när de är anhöriga. För att nå dit, behöver personal i många olika verksamheter ha förutsättningar, verktyg och känna sig trygga med hur de kan prata med barn. Barnets delaktighet och rätt att komma till tals enligt artikel 12 i barnkonventionen är en utgångspunkt i BRA-samtal.


Föreläsare