Ladda ner presentationer från seminarierna på Barnrättsdagarna 2023

1a Så skapar du ett systematiserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

1b Samtala med killar som använder våld mot sin partner

1c Gängkriminalitet Humana

1c Riskerar vi barnets rättigheter i kampen mot gängkriminaliteten Bris

1d Hur länge har du rätt att skyddas från våld

1d Rätt att veta! – Hedersrelaterat våld och förtryck – samtal som gör skillnad!

1e Alla tittade men ingen såg OKSE

1e Det gäller en av fyra

1f Går det att öka möjligheter för barn som varit på Barnahus att få screening, krisstöd, bedömning och eventuell behandling

1f Krisstöd både i grupp och enskilt för tonåringar som utsatts för sexuella övergrepp

1g BRA-samtal för barn i skyddat boende

1G Efter våldet

1h Stopp! min kropp!

2a Bortförda barn och unga

2a Könsstympning ur ett barnrättsperspektiv

2b Hela min skola har sett mig naken

2b Uppsökande arbete online

2c Samtal om porr och samtycke med killar

2c Vill du ett manualbaserat material om sex kommunikation och gränser

2d Att uppmärksamma våldsutsatt barn

2d God kvalitet i utredningar som rör våldsutsatta barn

2e Efter barnförhöret – stöd till barn och föräldrar vid misstänkt barnmisshandel. Hur går det till konkret

2e Familjebehandlares erfarenheter av en modell för information och stöd till familjer i ärenden rörande barnmisshandel

2f Rasism är våld – MUCF

2f Task shifting Rädda Barnen

2h Behind the scenes med BarnSäkert

3a Barn och ungas rätt till ett liv utan kriminalitet – SiS arbete med ungdomar som tillhör kriminella nätverk

3a Vem ska tro på mig. Sexuella övergrepp mot barn i statlig tvångsvård

3b Lyssna, tro på och våga agera!

3b Maskrosbarn Så upplever ungdomar psykiskt våld

3c Att prata om barns upplevelser av våld KIBB

3c Mellan Stolarna Rädda Barnen

3d Förebyggande insatser i förskolan normer utan gränser

3d Kommunikation, relationsskapande och samtyckeskultur som en del av värdegrundsarbetet i förskolan

3e Barn på skyddat boende

3e Våld och vårdnad

3f Att möta en queer målgrupp INDRA QUEER- TRANS- OCH TJEJJOUR

3f För en mer trygg och inkluderande skola

3g Barn som är anhöriga till en förälder som utövar våld

3g Ökad kunskap om stöd och behandling

4a Ett digitalt spelvektyg för barn att läsa om våld i hemmet och vägar till stöd

4a Mobbningens digitala tvilling – datadrriven prevention

4b Sexuella övergrepp-målgruppen vi missade

4b Barnpsykiatriskt krisstöd

4c En tryggare tillvaro för barn på ungdomshem IVO

4d Våld i unga parrelationer

4e Föräldraskap våld och stöd Jernbro och Thulin

4e PEACE Thulin

4f Orosanmälningar Socialstyrelsen

4f Skyddade personuppgifter – oskyddade personer

4g Hur kan skolan stötta barn som blir utsatta för våld Maskrosbarn Skolseminarium

4g Lite stöd hjälper Friends SOS

4h Två rum och en korridor

5a Hur vi bemöter och samtalar med barn som är utsatta för våld

5a Projekt BST och Sesam

5b Att upptäcka bedöma och behandla sexuellt utåtagerande beteende

5b Hur kan vi använda AI för att förebygga sexuella övergrepp mot barn

5c Att förebygga våld och kränkningar genom ett barnrättsperspektiv i skola och förskola

5c Barn och elevers rätt till en trygg och kränkningsfri skolmiljö

5d Barns rätt till föräldrar med koll Erikshjälpen

5d Växa upp utan hat

5e Anpassad skolgång och förebyggande arbete mot sexuellt våld på och utanför internet

5e Hur kan vi främja grundskolans integritetsarbete och förebygga sexuella övergrepp mot barn

5f Fysiskt våld i skolan

5f Likarätt i förskola och skola

5g Mer utsatta än andra

5g Våld och övergrepp mot barn med funktionsnedsättning MFD

5h Knas Hemma byt perspektiv