Tema 2024: Barns rättigheter när föräldrar har svårigheter