Möt vår guldutställare SES

Digitala stöd till separerade familjer 

Maria från Järfälla, Aisha från Malmö, Johan från Värmdö och Luca från Lysekil har två saker gemensamt: de lever i en separerad eller sammansatt familj och har via sin kommun gratis tillgång till SES digitala verktyg.  Verktyget är evidensbaserat och har på kort tid implementerats i mer än 150 nordiska kommuner, härav 40 svenska kommuner.

I tätt samarbete med forskare vid Köpenhamns universitet och medarbetare i kommunerna arbetar vi för att effektivt stärka folkhälsan hos barn och vuxna i separerade familjer.

På Barnrättsdagarna får du ta del av SES NXT, det helt nya verktyget för barn och tonåringar. Se till exempel hur SES NXT kan hjälpa små barn att förstå sina känslor och tonåringar att uttrycka sig och omsätta sina rättigheter i praktiken.

SES NXT är för alla barn i åldrarna 3 – 17 år.

Möt en kommun som har erfarenhet av verktygen

Delta på Helsingborgs föreläsning som belyser hur barnkonventionen och barnrätt får ta stor plats i SES NXT måndagen den 8 april, kl. 15.20. Helsingborg var först ut med SES i Sverige och erbjuder idag digitala stöd till barn, tonåringar och vuxna.

Bekanta dig med SES och hör om forskning

Vårt svenska team och professor Gert Martin Hald från Köpenhamns universitet är på plats, hör om aktuell forskning och ta del av erfarenheter från svenska kommuner.

Du hittar oss i monter 3:2 – vi SES!

Klicka här och få mer information om SES digitala verktyg