Ladda ner presentationer från seminarierna på Barnrättsdagarna 2022

1a1 Pröva och analysera barnets bästa

1a2 Att arbeta med barnkonsekvensanalys som metod

1b Hur kan vuxna underlätta för barn att prata

1c1 Efter våldet – SAB

1c2 Vad hände med mina rättigheter Unizon

1d1 Uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck

1d2 Rätt att veta. Webbutbildningspaket

1e2 ungdomar i samhällsvård SOS Barnbyar

1f1 SPSM

1f2 Maskrosbarn

1g2 Barnfridsbrott

1h WS

2a1 TIPS-teamet Gbg

2a2 SKolnärvaromodellen Karlstad kommun

2b1 Youth upp north

2b2 Tidningen Word

2c1 Kommunikationsmaterial vaccin FHM

2c2 Bättre skolgång för placerade barn

2c2 Vad behövs för att placerade barn ska få en bra skolgång_

2d1 Barns rättigheter i mål om vårdnad m fl

2d2 Barns rätt till information efter inträffat självmord

2e1 Om ungdomsrån

2e2 Våldsförebyggande arbete i skolan

2f1 Stoppa handeln med barns kroppar, OKSE och Novahuset

2h WS

3b1 Den viktiga leken och fantasins läkande kraft

3b2 Organisera för språk och demokrati i förskolan

3d1 Stor risk för allvarlig barnmisshandel SAB

3d2 BRA-samtal

3e1 När Skolfam avslutas trots goda effekter

3e2 Starta SKolfam i din kommun SAB

3f1 Språkets betydelse för barns utveckling

3f2 Konsekvenser av språkstörning

3g1 Unga och deras medieanvändning

3G2 Informationsbehov pandemin UU JU

3h Barnlitteratur en möjlighet att göra våld pratbart

4a1 Att informera och inkludera barn inom barnhälsovården

4a2 Språkutveckling och integration

4b1 Familjen läser

4b2 Nyfikenhet till lärande LBC SAB

4c1 Verktyg för att sätta barnets bästa i centrum

4c2 Att organisera socialt stöd

4d1 Föräldrarådgivare i skolans värld

4d2 SOS Barnbyar Familjestärkande program

4e1 Rebecca Svensson, Åstorps kommun

4e2 Karlstadsmodellen

4f1 SIP

4f2 Problematisk skolfrånvaro SPSM

4g1 Unga, föräldrar, skola och spel om pengar ur ett folkhälsoperspektiv

4h Blandade känslor o Safe place Barnrättsdagarna