Ansökningsperioden nu stängd

Vi tackar för alla inkomna intresseanmälningar om att hålla föredrag eller workshop på Barnrättsdagarna 2015!

Nu öppet för intresseanmälningar att hålla föredrag 2015!

Inför Barnrättsdagarna 2015 tar vi emot ansökningar om att hålla ett föredrag eller ordna en workshop med anknytning till temat. Har du erfarenheter från något projekt, utvecklingsarbete eller egen forskning som du vill dela med dig av eller skapa diskussion kring?

Diskriminering och kränkande behandling blir temat 2015!

Det gäller 1 av 5! På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas egna erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans diskuterar vi hur vi kan främja ett samhälle där barn och unga inte upplever att de blir kränkta eller diskriminerade.

Synkroniserade insatser – lösningar för barns och ungas psykiska hälsa

Psynk är ett samordningsprojekt som drogs i gång för drygt fem år sedan. Genom att samordna, (p)synkronisera, skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård för barn och unga på lokal och regional nivå ska psykisk ohälsa motverkas.

"Du bestämmer", en interaktiv föreläsning som inte bara bjöd på kloka ord, utan också lekar, teater och sång.

Temat för föreläsningen var det egna valet och hur man själv kan välja att ta makt över sin situation. Föreläsarna, Maria M. Sjöberg och Sofie Skalstad, är projektledare och några av personerna bakom den lokalproducerade musikalen Du bestämmer, en uppsättning skapad av barn och vuxna i den lappländska byn Vuollerim. Utkastet till manus skrevs en kvinna i byn som upplevt vuxenmobbning. Hon började fundera på hur det skulle vara att bli mobbad som ung och hur man kan lösa problem med kränkningar på sätt som blir bra för alla inblandade.
Barnrättsdagarna 2015
Tema: kränkande behandling och diskriminering
Datum 14-15 april 2015
Anmälan öppnar 1 december 2014

Platsen är som vanligt Conventum i Örebro. 

Pris:
2 200:- ex moms innan den 15/1-15
därefter 2 500:- ex moms

Vill du redan nu anmäla ditt intresse?
Skicka ett mail till barnrattsdagarna@live.se

Gilla Barnrättsdagarna på Facebook

Nu kan du kommentera och följa Barnrättsdagarna på Facebook. Läs mer >>

Barnrättsdagarna

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen! 2008 och 2009 anordnade ... Läs mer >>

Fakta

De flesta barn har det bra i vårt land. Men det finns fortfarande en hel del kvar att göra för att helt leva upp till barnkonventionen. Bland annat så är FN:s barnrättskommitté bekymrad över att vissa barn inte känner att de har något inflytande i frågor som rör deras tillvaro. Kommittén ... Läs mer >>

Här kan du hitta information om barnkonventionen och barnets rättigheter i Sverige. Läs mer >>