Föreläsare 2020

Här presenterar vi ett urval av föreläsarna på Barnrättsdagarna 2020

Anders Hagsgård

Särskild utredare Barnkonventionsutredningen

Åsa Lindhagen

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

Bengt Söderström

Leg.psykolog och projektledare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Hanna Thessén

Förbundsordförande Rädda Barnens ungdomsförbund

Ing-Marie Wieselgren

Projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Jeanette Sundhall

Universitetslektor Genusvetenskap, Göteborgs universitet

Leo Gerdén

Ordförande, Sveriges Elevråd

Linus Wellander

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF