Föreläsare 2017

Här presenterar vi ett urval av föreläsarna på Barnrättsdagarna 2017

Anne Ramberg

Generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund

Åsa Regnér

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Behrang Miri

Moderator för Barnrättsdagarna 2017

Cecilia Sjölander

Generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Elnaz Baghlanian

Styrelseledamot Svenska PEN

Eskil Wadensjö

Professor Stockholms universitet

Fredrik Malmberg

Barnombudsman