Föreläsare 2019

Här presenterar vi ett urval av föreläsarna på Barnrättsdagarna 2019

Bengt Söderström

Leg.psykolog och projektledare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Carolina Jernbro

PHD, Lektor i folkhälsovetenskap, Karlstads universitet

Elisabeth Dahlin

Barnombudsman

Magnus Jägerskog

Generalsekreterare BRIS

Maria Eriksson

Professor, Social välfärd, Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Ola Mattsson

Chef Sverigeprogrammet Rädda Barnen

Titti Mattsson

Professor, Juridiska institutionen, Lunds universitet