Föreläsare 2018

Här presenterar vi ett urval av föreläsarna på Barnrättsdagarna 2018

Caroline Dyrefors Grufman

Barn- och elevombud, BEO, Skolinspektionen

Disa Bergnehr

Docent på avdelningen för socialt arbete, Jönköping University

Emiliya Larsson

Moderator Barnrättsdagarna 2018

Fredrik Malmberg

Generaldirektör SPSM

Görel Fred

handledare, utbildare, familjeterapeut och författare

Hanif Azizi

Områdespolis i Rinkeby

Ingvar Nilsson

Nationalekonom

Jakob Amnér

Förbundsordförande Sveriges elevråd SVEA