Föreläsare 2018

Här presenterar vi ett urval av föreläsarna på Barnrättsdagarna 2018

Caroline Dyrefors Grufman

Barn- och elevombud, BEO, Skolinspektionen

Fredrik Malmberg

Generaldirektör SPSM

Görel Fred

handledare, utbildare, familjeterapeut och författare

Hanif Azizi

Områdespolis i Rinkeby

Ingvar Nilsson

Nationalekonom

Jakob Amnér

Förbundsordförande Sveriges elevråd SVEA

Linda Jonsson

Universitetslektor

Martin Hugo

Lector i pedagogik högskolan i Jönköping