Föreläsare 2019

Här presenterar vi ett urval av föreläsarna på Barnrättsdagarna 2019

Bengt Söderström

Leg.psykolog och projektledare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Carolina Jernbro

PHD, Lektor i folkhälsovetenskap, Karlstads universitet

Elisabeth Dahlin

Barnombudsman

Magnus Jägerskog

Generalsekreterare BRIS

Maria Eriksson

Professor, Social välfärd, Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Titti Mattsson

Professor, Juridiska institutionen, Lunds universitet