Föreläsare 2020

Här presenterar vi ett urval av föreläsarna på Barnrättsdagarna 2020

Anette Novak

Direktör och chef för Statens medieråd

Carolina Jernbro

PHD, Lektor i folkhälsovetenskap, Karlstads universitet

Elina Pekkarinen

Barnombudsman i Finland

Ing-Marie Wieselgren

Projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Jeanette Sundhall

Universitetslektor Genusvetenskap, Göteborgs universitet

Leo Gerdén

Ordförande, Sveriges Elevråd

Linus Wellander

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

Magnus Jägerskog

Generalsekreterare BRIS