Föreläsare 2018

Här presenterar vi ett urval av föreläsarna på Barnrättsdagarna 2018

Barnombudsmannen

Barnombudsman

Caroline Dyrefors Grufman

Barn- och elevombud, BEO, Skolinspektionen

Fredrik Malmberg

Generaldirektör SPSM

Görel Fred

handledare, utbildare, familjeterapeut och författare

Hanif Azizi

Områdespolis i Rinkeby
Foto: Stefan Tell

Henry Ascher

Professor och barnläkare

Lars H. Gustafsson

Barnläkare och författare

Linda Jonsson

Universitetslektor