Föreläsare 2020

Här presenterar vi ett urval av föreläsarna på Barnrättsdagarna 2020

Anette Novak

Direktör och chef för Statens medieråd

Åsa Lindhagen

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

Carolina Jernbro

PHD, Lektor i folkhälsovetenskap, Karlstads universitet

Elina Pekkarinen

Barnombudsman i Finland

Ing-Marie Wieselgren

Projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Jeanette Sundhall

Universitetslektor Genusvetenskap, Göteborgs universitet

Leo Gerdén

Ordförande, Sveriges Elevråd

Linus Wellander

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF