Ladda ner presentationerna från plenum Barnrättsdagarna 2022

Tisdag 24 maj

09.35 – I en annan klass – Emma Lejnse

11.10 – Barnens digitala liv_Internetstiftelsen

10.00 – Höga skolresultat – Göran Nygren

15.45 – Barnombudsmannen

Onsdag 25 maj

08.35 – Program för Att förebygga psykisk ohälsa hos barn – SBU

08.55 – Likvärdig skola -SPSM 

09.35 – Ungas röst – MUCF