Årets moderatorer

Barnrättsdagarna 2018 kommer ledas av två moderatorer; Emiliya Larsson och Andreas Svensson som tillsammans kommer ta sig an det spännande uppdraget att vara moderatorer för Barnrättsdagarna 2018.

Som moderatorer representerar de inte bara sig själva utan även den nationella ungdomsföreningen KNAS HEMMA :ungas perspektiv på familjehem och HVB-hem som är en ideell ungdomsförening som syftar till att lyfta fram barns och ungas egna perspektiv och erfarenheter av samhällsplaceringar.

Här hittar du en närmare presentation av Andreas

Här hittar du en närmare presentation av Emiliya

Om Knas hemma

Knas hemma företräder de som är eller har varit samhällsplacerade som barn eller unga. Vi lyfter fram barns och ungas egna perspektiv och erfarenheter av placering i familjehem och HVB- hem och arbetar för barns och ungas delaktighet i samhället.

Vi riktar oss till ungdomar i åldrarna ca 13-30 år som antingen har bott eller bor i ett familjehem/HVB-hem. Knas hemma utbildar unga vuxna till ambassadörer med inriktning på barns och ungas rättigheter och delaktighet. Vi föreläser och utbildar Socialtjänst, familjehem och andra samhällsaktörer i delaktighetsmetoder som på bästa sätt stärker barns och ungas röster och höjer deras status i samhället. Det handlar om att engagera barn och ungdomar genom att lyssna på hur de själva identifierar problem, föreslår lösningar och agerar utifrån dem.

Vill du vara med i Knas hemma eller samarbeta med Knas hemma?
Kontakta: info@knashemma.se