Välkommen till Barnrättsdagarna 2017!

Tema: Barnrättsperspektiv på migration, integration & inkludering

Barnrättsdagarna är en konferens som vill uppmana och stödja olika verksamheter, myndigheter och organisationer att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv. Det innebär att både den enskilda medarbetaren och hela verksamheten arbetar rättighetsbaserat och har strategier för arbetet med att genomföra barnkonventionen.

För barn som har kommit till Sverige med eller utan sina familjer från andra länder är alla artiklar i barnkonventionen aktuella. Barnkonventionen gäller för alla barn och inget barn får diskrimineras på grund av sin eller sina föräldrars hudfärg, kön, språk, religion, funktionsnedsättning, nationella eller etniska ursprung (Artikel 2). Barn på flykt har rätt till sin identitet, innefattande medborgarskap, namn och släktförhållanden (Artikel 8) samt rätt till skydd och bistånd (Artikel 22).

Övergripande frågeställning för konferensen är vad krävs, inom olika samhällssektorer, för att leva upp till Barnkonventionen och andra relevanta internationella konventioner som rör barn i migration och vilka praktiska konsekvenser får detta inom olika yrken och på olika nivåer, för den enskilde individen, för arbetsplatsen, för kommunen och för Sverige?

Tillsammans tar vi ett brett grepp om frågeställningarna och diskuterar hur vi kan lyfta oss så att barnkonventionen gäller ALLA barn som vistas i vårt land.

Ladda ner programmet som pdf

Målgrupper för konferensen är personer som arbetar med eller för barn inom bland annat socialtjänst, polis och rättsväsende, politiken, förskola och skola, hälso- och sjukvård, kultur och fritid, statliga myndigheter och idéburen sektor.

Målet är att deltagarna ska kunna bygga sitt eget program i så stor utsträckning som möjligt. Programmet består därför till stor del av valbara seminarier.

Migration – in- och utvandring, folkförflyttning
Integration – sammanförande till en helhet, införlivning
Inkludering – inberäkna, inbegripa, medräkna
(källa: SAOL)

Ett urval av årets föreläsare

Ni känner honom som Abbe i ICA:s tv-reklam. Ahmad Khan Mahmoodzada slog igenom redan som 10-åring i den amerikanska, Oscarsnominerade filmen Flyga Drake från 2007. Hans medverkan i filmen gav honom Critics’ Choice Movie Award 2007 för bästa unga skådespelare.

Men drömmen blev en mardröm. På grund av filmen blev han hotad till livet och måste flytta till Dubai under två år. Efter att ha flyttat tillbaka till Afghanistan fortsatte hoten. Som 15-åring flydde han ensam till Sverige.

Morten Kjaerum är chef för Raoul Wallenberg Institutet och ordförande i European Council on Refugees and Exiles (ECRE). Han är även grundare av det danska institutet för mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter ska vara en ledstjärna för nya lagar och politik när man försöker navigera genom flyktingkrisen menar Morten.

På Barnrättsdagarna får vi höra honom tala om Mänskliga rättigheters roll i en tid av kris. Vart är vi på väg? Har samhällsklimatet förändrats eller står vi bara inför nya tuffa utmaningar där vi måste ta beslut som vi kanske inte riktigt tycker om?


Anne Ramberg
är generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund. Anne Ramberg är även ledamot i Domarnämnden, Ad hoc-domare i Europadomstolen, ledamot i Värdegrundsdelegationen, (Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen) och expert i Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten.

Anne föreläser under rubriken Förändrade möjligheter och rättigheter för barn på flykt. Vilka rättigheter har barn och unga i migrationsprocessen och hur säkerställs dessa?

Eskil Wadensjö
är nationalekonom och professor vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet. Hans forskningsområden är invandring och integration, de ungas och de äldres arbetsmarknad samt egenföretagande och anställning i bemanningsföretag.

Eskil medverkar i en forskarpanel som kommer diskutera integration och inkludering – framgångsfaktorer och nycklar. Vad visar forskningen? Vad skapar en lyckad integration och inkludering?

Se hela programmet

Praktisk information

Datum och tid

Barnrättsdagarna genomförs den 25-26 april 2017 i Conventums kongresshall i Örebro. Registreringen öppnar kl. 7:30 den 25 april, vid registrering serveras kaffe med smörgås. Invigning av Barnrättsdagarna sker ca klockan 09:00 i kongresshallen, Conventum.

Plats

Conventum ligger centralt i Örebro cirka 15 minuters promenad från centralstationen. Adressen till Conventum kongress är Fabriksgatan 17-19, 702 22 Örebro.

Deltagaravgift

Fram till den 20 januari 2017: 2 300 kr ex. moms
Från den 21 januari 2017: 2 600 kr ex moms

OBS! notera att deltagaravgiften är densamma om du deltar en dag eller två dagar.

Fika och lunch ingår båda dagarna samt middag den 25 april.

Studenter betalar 500 kr inkl moms för två dagar. OBS! endast ett begränsat antal platser.
Du ska vara beredd att visa giltigt CSN-kort eller motsvarande vid registreringen.

Anmälan

Anmälan kan endast göras online. Sista dag för anmälan är den 24 mars 2017. Anmälan är bindande. Om du får förhinder har vi ingen möjlighet att återbetala avgiften men du kan skicka en annan representant.

Logi

Logi ingår inte i anmälningsavgiften.
För de som vill övernatta i Örebro har vi rum blockade, fram till och med den 20 februari, på ett flertal hotell i olika prisklasser. Hotellen kan bokas via Bokningsbolaget i anmälningsformuläret när du anmäler dig till konferensen. Efter den 20 februari kan vi inte garantera lediga rum.

Deltagarna ansvarar själva för bokning och betalning av logi. Barnrättsdagarna ansvarar inte för standarden på hotellen.

Utställare

Ni har möjlighet att visa material från er verksamhet som rör barn och unga och anknyter till konferensens tema och innehåll. Utställningsplatserna är begränsade. Läs mer.