Anne Ramberg

Generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund

Advokat Anne Ramberg är sedan 2000 generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund. Tidigare har hon under 23 år varit verksam som advokat, under 13 år som delägare.

Anne Ramberg är ledamot i Domarnämnden, Ad hoc-domare i Europadomstolen, ersättare i
Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut, ledamot i Ekobrottsmyndighetens insynsråd, ledamot i Värdegrundsdelegationen, (Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen) och expert i Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten.

Anne Ramberg är vidare styrelseledamot i Svenska styrelsen för de nordiska juristmötena, Föreningen för lagstiftningslära, Barnrättscentrum vid Stockholms universitet, ordförande, Stiftelsen Skogssällskapet, Micael Bindefeldts stiftelse till minnet av förintelsen och Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning.

Anne Ramberg har också internationella uppdrag bland vilka kan nämnas ILAC (International Legal Assistance Consortium) styrelseledamot och treasurer, IBA (International Bar Association)Council, ledamot, IBAHRI (International Bar Association Human Rights Institute), styrelseledamot, IBA Human Rights Trust, styrelseledamot, CCBE, Council of Bars and Law Societies of Europé, delegationsmedlen och CEELI Institute, styrelseledamot

Hon har tidigare varit ledamot i Pressens opinionsnämnd, styrelseordförande i Juristföreningen i Stockholm, ordförande i Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund och under många år  ledamot av Etiska rådet vid Rikspolisstyrelsen samt generaldirektörens vid Säkerhetspolisen referensgrupp.

År 2006 belönades Anne Ramberg med H.M. Konungens medalj i 12:e storleken i högblått band för ”framträdande insatser för svenskt rättsväsende”.