Anmälan är nu öppen

Varmt välkommen som deltagare på Barnrättsdagarna 2020! Vi ser fram emot en intressant och givande konferens! För att anmäla dig klickar du på knappen uppe till höger i det lila fältet.

Kostnad

Avgiften för att delta på Barnrättsdagarna 2020 är 2 600 kr ex. moms.
Fika och lunch ingår båda dagarna samt kvällsmingel med mat den första kvällen.

Studenter betalar 500 kr inkl moms för två dagar. OBS! endast ett begränsat antal platser. Du ska vara beredd att visa giltigt CSN-kort vid registreringen.

OBS! notera att deltagaravgiften är densamma om du deltar en dag eller två dagar. Om du väljer betalning via faktura så skickas den efter gjord anmälan.

Anmälan

Anmälan är bindande. Om du får förhinder har vi ingen möjlighet att återbetala avgiften men du kan skicka en annan representant.

Anmälan öppnar i december 2019 kan endast göras online.

Sista dag för anmälan är kl. 15:00 den 20 mars 2020. Vänligen notera att anmälan kan stänga tidigare om deltagarantalet når maxgränsen innan sista anmälningsdag.

Tema 2020 – Artikel 6 barnets rätt till utveckling – en av Barnkonventionens grundläggande principer

Ihop med andra artiklar, t.ex. rätten till utbildning, hälso- och sjukvård, kultur och fritid samt konventionens särskilda skyddsartiklar ska barnets rätt till liv och utveckling vara vägledande. Barnets utveckling, hälsa och psykosociala välfärd är i många avseenden beroende av varandra. Enligt barnrättskommittén är det flera grundläggande mänskliga rättigheter som behöver främjas och skyddas för att skapa goda förutsättningar för barns och ungdomars utveckling. Sett i ett vidare perspektiv innebär rätten till utveckling bland annat:

En rätt för barnet att få sina grundläggande behov tillgodosedda
Barnet har rätt till omvårdnad och skydd
Barnet har rätt till utbildning, fritid, lek och vila
Barnet har också rätt till kärlek och trygghet
Barnet har rätt att få ta ansvar och påverka sin situation i relation till ålder och mognad samt att efterhand få frigöra sig från beroende av föräldrarna/vårdnadshavarna
Yngre barn som växer upp under svåra förhållanden kräver särskild uppmärksamhet

 

Olika åldrar har olika behov

Barnkonventionen gäller alla barn men åldersgrupperna 0-6, 7-12 och 13-18 kan ha olika behov och olika förutsättningar. Yngre barn har särskilda behov av fysisk omvårdnad, emotionell omsorg och vägledning, liksom tid och utrymme för lek, utforskning och inlärning. Ungdomstiden kännetecknas av snabba fysiska, kognitiva och sociala förändringar och en gradvis uppbyggnad av förmågan att anta vuxnas beteende och roller, med nytt ansvar som kräver ny kunskap och nya färdigheter.

På Barnrättsdagarna 2020 vill vi lyfta hur vi kan arbeta rättighetsbaserat så att alla barn oavsett ålder får sin rätt till utveckling tillgodosedd enligt barnkonventionen. Hur kan vi arbeta konstruktivt? Hur kan vi skapa goda förutsättningar för både barn, föräldrar och yrkesverksamma att genomföra barnkonventionens artikel 6?

Datum, tid och plats

Barnrättsdagarna genomförs den 21-22 april 2020 i Kongresshallen på Conventum i Örebro.

Registreringen öppnar kl. 07:30 den 21 april och håller sedan öppet under hela konferensen.

Invigning av Barnrättsdagarna sker klockan 09:00 i Kongresshallen, Conventum. Här kan du ta del av programmet i sin helhet

Conventum ligger centralt i Örebro, cirka 15 minuters promenad från centralstationen. Åker du tåg till Örebro är det närmast att kliva av vid Örebro Södra.

Adressen till Conventum Kongress är Fabriksgatan 17-19, 702 22 Örebro.