1h Barn i socioekonomiskt utsatta områden

Socialkontor nära medborgarna har gett ökat stöd till barnfamiljer

Vivalla är Örebros mest socioekonomiskt utsatta område och där bor många barnfamiljer. Samtidigt är rädslan för socialtjänsten stor. För att nå ut till familjer som kan behöva stöd öppnades ett nytt socialkontor, som på kort tid förbättrat dialogen med medborgarna.

– Vi blir mycket bättre socialarbetare när vi är här på plats. Vi blir mer genuina i vår kontakt med familjerna, när vi skapat oss en förståelse och visar att vi vill möta människor på riktigt, sade Anna Andersson, enhetschef vid socialkontoret i Vivalla på ett seminarium under Barnrättsdagarna.

I augusti 2016 öppnade socialkontoret i Vivalla. Målet är att de som bor i området ska ha en positiv inställning till att efterfråga socialt stöd, berättade Anna Andersson.

Fyra av tio boende är barn i området, och många föräldrar oroar sig för sina barn och om de kommer klara skolan. Föräldrarna berättar att det finns kriminella gäng som tidigt lurar till sig barn som går deras ärenden

Samtidigt finns en stor rädsla för socialtjänsten. Den vanligaste frågan i kontakterna handlar om att socialtjänstens omhändertaganden och varför de sker, enligt Anna Andersson:

– Rykten om vad som kan hända har en tendens att sprida sig, och vi kan få frågan:  ”Hur kan ni göra så mot föräldrar?” Vår utmaning är hur vi ska lyfta upp barnet som har rättigheterna.

För att nå fram har Anna Andersson valt att pröva nya arbetssätt inom det lagliga utrymmet. Det handlar till exempel om att informera mer om vad socialtjänsten kan hjälpa till med. Det finns också en möjlighet att knacka på och ställa frågor anonymt om en knepig situation. Socialkontoret erbjuder också praktiskt stöd och service.

  • Behöver man skjuts till sjukhuset, kan vi följa med till skolan om det är något som ska göras, då gör vi det. Vi tänker ”på vilket sätt är den här familjen bäst hjälpt”?

Arbetet har redan resulterat i flera positiva resultat, enligt Anna Andersson. Sedan starten har exempelvis antalet hushåll som frivilligt tackat ja till stöd ökat med 20 procent. Men det finns fortfarande utmaningar, det finns barnfattigdom och barn i området är utsatta för våld.

– Det är våld i hemmet och våld i den offentliga miljön. Det är svåra utredningar att genomföra, vi möts av inövade berättelser, sade Anna Andersson.

Det finns också fortsatt svårigheter att få acceptans i närområdet och att minska rädslan för myndigheter. Socialkontoret i Vivalla bedrivs som ett treårigt projekt men tanken är att det ska permanentas.

Ladda ner presentationen: 1h Barn i socioekonomiskt utsatta områden Vivalla

Ladda ner presentationen: 1h Barn i socioekonomiskt utsatta områden Rädda barnen