Nu tar vi emot ansökningar om att hålla föredrag eller dialogseminarium på Barnrättsdagarna 2017

Har du ett projekt, utvecklingsarbete eller forskningsresultat som du vill dela med dig av eller skapa diskussion kring? Inför Barnrättsdagarna 2017 tar vi nu emot ansökningar om att hålla en föreläsning eller ordna ett dialogseminarium med anknytning till temat.

Har du ett projekt, utvecklingsarbete eller forskningsresultat som du vill dela med dig av eller skapa diskussion kring? Inför Barnrättsdagarna 2017 tar vi nu emot ansökningar om att hålla en föreläsning eller ordna ett dialogseminarium med anknytning till temat.

Övergripande frågeställningar för konferensen är vad som krävs, inom olika samhällssektorer, för att leva upp till Barnkonventionen och andra relevanta internationella konventioner som rör barn i migration. Dessutom, vilka praktiska konsekvenser får detta inom olika yrken och på olika nivåer, för den enskilde individen, för arbetsplatsen, för kommunen och för Sverige. (Exempelvis inom förskola, skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst och rättsväsende)

Exempel på frågeställningar som kommer att belysas:

  • Vilka rättigheter har barn och unga i migrationsprocessen och hur säkerställs dessa?
  • Vilka goda exempel och konkreta verktyg finns det för att säkerställa barn och ungas rättigheter i migrationsprocessen?
  • Hur ser arbetet ut på nationell och lokal nivå för att nyanlända barn och unga ska inkluderas i samhället?
  • Vilka utmaningar ställs man inför, som professionell och volontär, i mötet med barn och unga i migration?
  • Vad är barn och ungas egna upplevelser av att migrera?

Tillsammans tar vi ett brett grepp om frågeställningarna och diskuterar hur vi kan lyfta oss så att barnkonventionen gäller ALLA barn som vistas i vårt land.

Vi tar gärna del av goda exempel och konkreta verktyg för att säkerställa barns rättigheter som finns i din verksamhet eller forskning. Målsättningen är att alla föreläsningar och dialogseminarium har en tydlig koppling till barnkonventionens temaområden. Dessutom är det viktigt att barns röster ges utrymme och betydelse i din presentation. Läs mer om temat och dess innehåll här

Vi välkomnar dig som har erfarenhet från såväl forskning som praktik och ideellt arbete.

Målgrupper för konferensen är personal och beslutsfattare inom bland annat socialtjänst, polis och rättsväsende, politiken, förskola och skola, hälso- och sjukvård, kultur och fritid, statliga myndigheter och idéburen sektor.

Läs mer om vad som ingår i en föreläsning och ett dialogseminarium här.

Hur ansökan ska presenteras

Skicka in en sammanfattning av din föreläsning eller ditt dialogseminarium där kopplingen till barnkonventionen tydligt framgår genom att du besvarar frågorna:

1. Vilka artiklar i barnkonventionen (eller någon annan konvention) kan kopplas till ämnet för din presentation? Beskriv varför!

2. Vad anser du är det viktigaste som du/ni gör för att säkerställa barn och ungas rättigheter enligt årets tema?

Skicka gärna med en länk till eventuell tidigare presentation av ämnet
Sammanfattningen bör inte vara mer än ca 5000 tecken eller max två A4-sidor. Glöm inte att skriva namn, organisation, mejladress och telefonnummer.

Skicka din ansökan till: susanne.bjork@allmannabarnhuset.se

Ange i din ansökan om du vill hålla en föreläsning eller ett dialogseminarium. Klicka här för en beskrivning av de olika formerna.

Datum och deadlines

Sista dag att skicka in sitt bidrag: 22 oktober 2016
Sökanden får besked: senast sista veckan i november 2016
Konferensen äger rum: 25-26 april 2017 på Conventum i Örebro

Om ditt bidrag antas bjuder vi på deltagaravgiften för båda dagarna. Övriga omkostnader så som hotell och resa bekostas av föredragshållaren.