Ansök om att föreläsa på Barnrättsdagarna

Inför Barnrättsdagarna 2016 tar vi emot ansökningar om att hålla en föreläsning eller ordna ett dialogseminarium med anknytning till temat. Har du ett projekt, utvecklingsarbete eller forskningsresultat som du vill dela med dig av eller skapa diskussion kring?

Temat för Barnrättsdagarna 2016 är barnkonventionen som lag i praktiken. Konferensen ska belysa hur barnkonventionen som lag kommer att påverka barns och ungas vardag och vilka krav som ställs på yrkesverksamma för att genomföra barns rättigheter. Vi kommer fokusera på de förändringar som måste till för att tillämpa artiklarna i barnkonventionen.

Barnrättsdagarna 2016 ska konkretisera möjligheter och utmaningar i samhället – från den nationella nivån till yrkesverksamma och det enskilda barnet.

Övergripande för hela konferensen är barnkonventionens rättighetsperspektiv och grundprinciperna om barns lika värde (art 2), barnets bästa (art 3), rätten till utveckling (art 6) och rätten att bli lyssnad till och få sin åsikt respekterad (art 12).

Ditt förslag ska relatera till barnkonventionen och om möjligt till den aktuella lagstiftningen.

Vi välkomnar föredragshållare med erfarenhet från såväl forskning som praktik och ideellt arbete.
Målgrupper för konferensen är personal och beslutsfattare inom bland annat socialtjänst, rättsväsende,
politiker, förskola, skola, hälso- och sjukvård, kultur och fritid, statliga myndigheter och idéburen sektor.

Hur ansökan ska presenteras

Du som vill delta i konferensen genom att hålla en föreläsning eller ett dialogseminarium skickar in en sammanfattning av ditt ämne. Sammanfattningen bör inte vara mer än ca 2500 tecken eller max en A4. Glöm inte att skriva namn, organisation, e-postadress samt telefonnummer.

Skicka din ansökan till: susanne.bjork@allmannabarnhuset.se
Ange i ansökan om du vill hålla en föreläsning eller ett dialogseminarium. Det är även möjligt att ha en
poster. Läs mer om formerna för dialogseminarium och föreläsning här.

Datum och deadlines

Sista dag att skicka in sitt bidrag: 30 oktober 2015
Sökanden får besked: senast sista veckan i november 2015
Konferensen äger rum: 12-13 april 2016 på Conventum i Örebro

För den vars bidrag antas bjuder vi på deltagaravgiften för båda dagarna.
Övriga omkostnader så som hotell och resa bekostas av föredragshållaren.

Läs mer om temat här

Vid frågor kontakta susanne.bjork@allmannabarnhuset.se

Här kan du ladda ner och skriva ut informationen som PDF