Anmälan till 2023 är öppen

Boka in 18-19 april 2023 i din kalender redan nu!

Varmt välkommen som deltagare eller utställare på Barnrättsdagarna 2023! Barnrättsdagarna 2023 kommer genomföras som en fysisk konferens den 18-19 april. Vi ser fram emot en intressant och givande konferens! För att anmäla dig klickar du på knappen uppe till höger i det lila fältet.

Varje barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden och att få en uppväxt fri från alla former av våld. Barnaga, övergrepp, psykiskt och fysiskt våld strider mot såväl barnkonventionen som Europarådets sociala stadga.

Ladda ner informationen som pdf

Barnets rättigheter kränks ofta av de personer som barnet borde kunna lita på mest! Vi vet idag att yngre barn är mer utsatta för fysiskt våld i nära relationer än äldre barn samtidigt som ungdomar oftare är utsatta för våld av jämnåriga. En del barn är utsatta för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp, andra kanske lever i en familj där det förekommer psykisk ohälsa eller missbruk. Det finns situationer och omständigheter som barnet inte kan påverka och där barnets rättigheter riskerar att kränkas, där omgivningen/samhället har brustit i att tillgodose barnets rättigheter. Alla barn är olika och alla barn reagerar olika. Det är därför viktigt att lyssna in barns egen upplevelse av att vara utsatt.

Barnets skydd mot våld ska säkras (Barnkonventionen artikel 19.1). Skadliga upplevelser ska bearbetas och våld och negativ utveckling ska förebyggas. Brott ska utredas och beivras. (artikel 19.2) När det avslöjas att barn utsatts för våld och övergrepp ska samhället ingripa. Kunnig personal behöver vara på plats, välsmorda samarbetsrutiner och upparbetade kanaler till stödresurser i civilsamhället. Detta ska fungera med både nyanställd och erfaren personal. Det ska fungera oavsett driftsformer och intern organisation. Det ska fungera oavsett barnets socioekonomiska status, vårdnadshavarnas möjligheter, religion, ursprung eller var i landet barnet bor; på landsbygden, i småkommunen, i villaområdet, i förorten och i citykärnan.

Det finns situationer där omgivningen/samhället har brustit i att tillgodose barnets rättigheter. Hur kan det bli mer likvärdigt? Vilka steg behöver vi ta på kommunal, regional och nationell nivå? Hur kan vi arbeta proaktivt och förebyggande mot våld mot barn? Hur kan vi bli bättre på att upptäcka, skydda och respektera barn som utsätts för våld?

På Barnrättsdagarna 2023 kommer vi titta särskilt på varje barns rätt till en uppväxt fri från våld och vad det innebär för samhället i stort. Vi kommer lyfta det förebyggande arbetet, tidiga insatser, risk- & skyddsfaktorer, lärande exempel, barnets bästa, rätt till delaktighet och hur barnet ska bli sin egen rättighetsbärare. Vi kommer presentera forskning och metoder som kan appliceras på den dagliga verksamheten.

Kostnad

Ordinarie deltagare:

Earlybird tom den 31 januari: 2 995 kr ex. moms.

Från och med den 1 februari: 3 295 kr ex. moms.

Fika och lunch ingår båda dagarna samt mingel med middag den 18 april.

Studenter betalar 700 kr inkl moms för två dagar. OBS! endast ett begränsat antal platser. Du ska vara beredd att visa giltigt CSN-kort vid registreringen.

OBS! notera att deltagaravgiften är densamma om du deltar en dag eller två dagar. Om du väljer betalning via faktura så skickas den efter gjord anmälan.

Kostnad Seminarieföreläsare

Seminarieföreläsare som antas till programmet betalar ett självkostnadspris för maten till en summa av 1 840 kr ex moms då ingår även middagen den 18 april. Övriga omkostnader så som hotell och resa bekostas av seminarieföreläsaren.

Anmälan deltagare

Anmälan är bindande. Om du får förhinder har vi ingen möjlighet att återbetala avgiften men du kan skicka en annan representant.

Anmälan öppnar den 6 december 2022 och kan då endast göras online via den här webbplatsen. När anmälningsknappen är synlig i det lila fältet överst på sidan så är anmälan öppen och det finns platser kvar.

Sista anmälningsdag är den 17 mars 2023. Anmälan är bindande. Om du får förhinder har vi ingen möjlighet att återbetala avgiften men du kan överlåta platsen till en annan representant.

Utställare

Ni har möjlighet att visa material från er verksamhet som rör barn och unga och anknyter till konferensens tema och innehåll. Anmälan för utställare görs vi anmälningsknappen ovan.

Kostnad för utställarplats på Barnrättsdagarna 2023 presenteras här.

Utställare erbjuds tre olika storlekar på montrar och därmed även olika priser beroende på storlek. Önskar ni vara fler utställare än de som ingår i respektive paket tillkommer en kostnad på 2 000 kr ex moms per person.

Utställningsplatserna är begränsade, så för att vara säker på att få en plats, kontakta Cecilia Andersson via cecilia.andersson@allmannabarnhuset.se

Boka in 18-19 april 2023 i din kalender redan nu!