Barnrättsdagarna kommer till Karlstad

 

 

 

 

Världens största barnrättskonferens Barnrättsdagarna hålls i år i Karlstad den 24-25 maj. I samarbete med Karlstad kommun är det Karlstad CCC som slår upp dörrarna till barnrättskonferensen som i år har temat: Varje barns rätt till utbildning och information – ur ett folkhälsoperspektiv.

– Årets tema sätter fokus på två viktiga och grundläggande rättigheter för barnets utveckling. Förskola och skola är två betydelsefulla arenor i det förebyggande arbetet och en stark skyddsfaktor för alla barn. Det är dock många faktorer som kan påverka barnets förutsättningar att ta till sig information och klara av sin skolgång. Målet är att flytta fram positionerna för barnets rättigheter där var och en av oss har en viktig roll att uppfylla barnkonventionen i praktiken, säger Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sitt arbete inom barnrättsområdet som för trettonde året i rad arrangeras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. I år startar Barnrättsdagarna ett nytt samarbete med Karlstad kommun och Karlstad CCC som bygger på hållbarhet och långsiktiga relationer. Konferensen genomförs som en hybridkonferens med fokus på fysiskt deltagande och möjlighet att delta digitalt.

– Vi är väldigt glada över att Barnrättsdagarna väljer Karlstad och Karlstad CCC som destination 2022 och som en långsiktig partner. Det är ett stort arrangemang som är betydelsefullt för hela besöksnäringen. Dessutom och minst lika viktigt, så är det ett aktuellt och angeläget tema som Karlstad dessa dagar blir centrum för och det skapar särskilda möjligheter till både nätverkande och kunskapsutbyte, säger Mattias Nord, vd på Karlstad CCC.

– Vi ser fram emot två dagar i Karlstad fyllda med kunskap, inspiration och fysiska möten i Karlstad CCC:s luftiga och moderna lokaler. Vi tar självklart hänsyn till det rådande pandemi-läget och följer hela tiden Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vid händelse av att Barnrättsdagarna inte får genomföras som planerat så ställer vi om, inte in, säger Susanne Björk, projektledare Barnrättsdagarna Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Anmälan till Barnrättsdagarna 2022 är öppen

Barnrättsdagarna och är en mötesplats som vill uppmana och stödja olika verksamheter, myndigheter och organisationer att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv. Det innebär att både den enskilda medarbetaren och hela verksamheten arbetar rättighetsbaserat och har strategier för arbetet med att genomföra barnkonventionen. Anmälan till årets omgång är öppen, besök Barnrättsdagarnas webbplats för mer information:  https://www.barnrattsdagarna.se/

Presskontakt:

Susanne Björk, Kommunikatör, 070-106 31 13

susanne.bjork@allmannabarnhuset.se