Du missar väl inte att anmäla dig till Barnrättsdagarna 2015

Välkommen till Barnrättsdagarna 2015 – Om alla barns rätt att inte utsättas för kränkande behandling eller diskriminering! Den 14-15 april 2015 träffas vi återigen på Conventum i Örebro. Den här gången för att diskutera kränkande behandling och diskriminering.

Det gäller 1 av 5!

BARNRÄTTSDAGARNA 2015: kommer att belysa, problematisera och konkretisera vad som görs, vad som är kvar att göra och vad som kan göras för att tillgodose barns och ungas rätt att inte utsättas för diskriminering eller kränkande behandling.

Konferensen ska förmedla kunskaper om vad lag och barnkonvention innebär i praktiken och belysa hur barn och unga som utsätts upplever sin situation. Vi tar ett brett grepp på frågan om vad diskriminering och kränkningar kan innebära för barn och unga och kommer belysa arenor som skolan, fritidsaktiviteter, nätet och myndigheter.

Alla barn har lika rättigheter; både barnkonventionen och svensk lag föreskriver att barn inte får diskrimineras eller bli utsatta för kränkande behandling. Ändå vet vi att var femte barn på grundskolan har blivit utsatt för kränkande behandling det senaste året.

FN:s barnrättskommitté har riktat uppmärksamhet mot den diskriminering som barn från etniska minoriteter, asylsökande barn och barn som tillhör invandrarfamiljer utsätts för. Och man uppmanar Sverige att rikta insatser för att förhindra nya former av mobbing och trakasserier utanför klassrum och skolgårdar, inklusive via mobiltelefon och virtuella mötesplatser.

 

Bland föreläsarna finns Caroline Dyrefors Grufman, barn- och elevombud (BEO), Skolinspektionen. Många av anmälningarna till BEO handlar om mobbning och kränkande behandling. Vilka rättigheter har barn och unga i skolan och förskolan, hur ser lagen ser ut och vad kan BEO göra?

 

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman (DO) kommer ge oss en bild av hur ser lagen ut, vilka är diskrimineringsgrunderna och vad kan DO göra. Agneta kommer även presentera hur situationen ser ut idag och vilka utmaningar DO ser framöver.

 

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Åsa Regnér kommer presentera regeringens övergripande barnrättspolitik i Sverige och barnombudsman Fredrik Malmberg kommer presentera sin senaste årsrapport med barns röster om kränkningar i skolan, vuxna som inte vågar ingripa och en stödprocess som inte involverar dem.

 

Vi kommer även att få lyssna till Mårten Schultz, professor i civilrätt, juridiska institutionen Stockholms universitet som kommer ta upp ämnet näthat och kränkningar på nätet. Näthat är vardag för många unga i dag. De möter kränkningar, hot och trakasserier i bloggar, kommentarsfält och sociala medier. De utsätts och ser andra utsättas. Några utsätter själva andra. Få väljer att göra något åt det. Vem har egentligen ansvaret för barn och unga på nätet?

 

Rädda Barnens ungdomsförbund RBUF kommer leda en panel som diskuterar rasism ur ungdomars perspektiv och RFSL ungdom kommer ta sig an frågan hur intersektionell maktanalys kan tillämpas praktiskt i normkritisk pedagogik och varför det inte räcker att vara tolerant.

Inför Barnrättsdagarna 2015 vill vi att deltagarna ska kunna bygga sitt eget program i så stor utsträckning som möjligt. Programmet består därför till stor del av valbara seminarier.

Datum: 14-15 april 2014
Pris: 2500 kr ex moms
Plats: Conventum i Örebro

 

 

Anmäl dig här

 

Ta del av hela programmet här

Ladda ner programmet som pdf