Diskriminering och kränkande behandling blir temat 2015!

Det gäller 1 av 5!

På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas egna erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans diskuterar vi hur vi kan främja ett samhälle där barn och unga inte upplever att de blir kränkta eller diskriminerade.

Den senaste tiden har det presenterats studier som visar att var femte elev i grundskolan och var tionde elev i gymnasiet har blivit kränkta det senaste året. Verbala och fysiska kränkningar visar sig ofta kunna kopplas till främlingsfientlighet och rasism. Studierna visar även att barn med funktionshinder utsätts för kränkningar och trakasserier i hög grad. Sexuella trakasserier och kränkningar på nätet är ett utbrett problem som präglar många barns vardag och fritid.

Det finns fortfarande stora utmaningar för oss som arbetar med eller för barns rättigheter, att se till att alla barn får sina rättigheter tillgodosedda. På Barnrättsdagarna 2015 kommer du kunna ta del av aktuell forskning, metoder och utvecklingsprojekt.

Tillsammans tar vi upp frågan om hur vi kan förbättra situationen och hindra att barn kränks, trakasseras eller diskrimineras i sin vardag, i skolan och på fritiden. Vi belyser utmaningar och möjligheter i samhället och diskuterar vuxnas ansvar för att alla barn behandlas lika i Sverige.

Övergripande för hela konferensen är barnkonventionens rättighetsperspektiv och grund- principerna varje barns lika värde (art 2), principen om barnets bästa (art 3), rätten till utveckling (art 6) och rätten att bli lyssnad till och få sin åsikt respekterad (art 12).

barnrattsdagarna-2015

”Det var ju inte verbala eller fysiska saker som var, men det var det här utfrysandet, total ignorans. Jag fanns inte.”
Flicka 16 år om kränkningar och diskriminering

Vi ses på Barnrättsdagarna 2015!

Boka in 14-15 april 2015 i din kalender redan nu!

Det blir en händelserik konferens där du får ta del av ny kunskap, mingla och nätverka med andra som har barnets bästa i fokus!