”Du bestämmer”, en interaktiv föreläsning som inte bara bjöd på kloka ord, utan också lekar, teater och sång.

Temat för föreläsningen var det egna valet och hur man själv kan välja att ta makt över sin situation. Föreläsarna, Maria M. Sjöberg och Sofie Skalstad, är projektledare och några av personerna bakom den lokalproducerade musikalen Du bestämmer, en uppsättning skapad av barn och vuxna i den lappländska byn Vuollerim.

Utkastet till manus skrevs en kvinna i byn som upplevt vuxenmobbning. Hon började fundera på hur det skulle vara att bli mobbad som ung och hur man kan lösa problem med kränkningar på sätt som blir bra för alla inblandade.

Från seminarie 1g: Du bestämmer – om kraften i det egna valet Interaktiv session

Ingen vanlig föreläsning

Redan från start stod det klart att föreläsningen skulle bli något utöver det vanliga. Sofie Skalstad drog direkt in publiken i en lek, och kort därefter fick alla chansen att presentera sig för personen bredvid.  Men det som gjorde föreläsningen extra speciell var alla de musikaliska inslagen. Fem tjejer som medverkar i musikalen var nämligen på plats och bjöd på smakprov från uppsättningen som handlar om mobbning och att våga vara sig själv.

Viktigt att bli sedd

Temat för musikalen ligger Maria M. Sjöberg varmt om hjärtat.

– Man kan säga att jag är expert på det här. Jag har doktorerat, inte i psykologi eller beteendevetenskap, utan i erfarenheter.

Hon berättar att hon upprepade gånger försökt ta sitt liv, men att hon tack vare assistans från en medmänniska kunnat vända sina erfarenheter till värdefull kunskap som hon nu kan dela med sig av till andra. Hon framhäver framför allt att det är viktigt att vi finns där för varandra som medmänniskor.

– När man inte ser sina resurser behöver man någon annan som kan visa. Och som kan hjälpa utan att klappa på huvudet och se ner på en.

En uppskattad föreställning

Bakom musikalen ligger ett unikt arbetssätt där personer i åldrarna 11 – 60 år arbetat tillsammans och där allas röster varit lika mycket värda. Musikalen har rönt stora framgångar och den har också betytt mycket för de medverkande. För Vanessa, en av skådespelarna, har musikalen bland annat bidragit till ett bättre självförtroende.

– Jag har blivit mer självsäker, både till vardags och på scenen. Jag vågar ta för mig mer och har blivit mycket modigare.

Amalia, en annan av ungdomarna berättar hur hon blivit mer medveten om att små taskiga kommentarer faktiskt kan vara början till mobbning.

– Numera säger jag ifrån, för jag tycker inte det är ok att prata så till varandra.

Just nu är ambitionen att ta fram en handledning som ska hjälpa andra att arbeta på samma sätt. Man hoppas också att musikalen ska kunna sättas upp på fler platser och nå en större publik.