Välkommen från arrangörerna – Dags att prata om barns psykiska ohälsa

”Kanske en pappa som dricker, en mamma som drogar, nån som är psykiskt sjuk – vem vågar man fråga, alla familjer har väl sina problem…” En ung rappare på film inledde 2014 års Barnrättsdagar i Örebro, vars tema var psykisk ohälsa bland barn.

– Den här filmen är gjord av en tjej som deltog i vår rapport om psykisk ohälsa bland barn. Hon och andra unga har ett viktigt budskap till oss vuxna, nämligen hur viktigt det är att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa, sa barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

För fjärde året i rad arrangerades Barnrättsdagarna av de tre organisationerna Barnombudsmannen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Barnrättsakademien. De drygt 800 deltagarna hälsades välkomna av Lennart Bondesson, kommunalråd i Örebro. Han lyfte bland annat fram kommunens barnvision från 2001, vars fokus ligger på varje barns rätt att utvecklas, och vad den har betytt för Örebro.

– Visionen har hjälpt oss att arbeta långsiktigt, steg för steg, med barns inflytande och deltagande i beslut som rör dem. Den har också gett alla våra 11 000 medarbetare i kommunen ett verktyg för att arbeta strategiskt. Vad det handlar om är många barns svåra vardag, ibland glömd ibland gömd, sa Lennart Bondesson.

Cecilia Sjölander, chef för Stiftelsen Allmänna Barnhuset, konstaterade att ”det känns fantastiskt att tre organisationer samverkar under de här dagarna för att lyfta kunskapen om barns psykiska ohälsa”.

– Barnrättsdagarna är en mötesplats för praktiker, forskare, beslutsfattare och tjänstemän. Och vårt mål är att förverkliga barnkonventionen.

Arrangörerna betonade också att arbetet med psykisk ohälsa bland barn måste utgå från ett rättighetsperspektiv. Barnrättskommittén har uppmanat Sverige att förbättra det arbetet och att mer effektivt samordna berörda aktörer, bland annat skola, vårdinrättningar, polis och rättsväsendet.

Jessica Jonsson, studierektor vid Barnrättsakademin, konstaterade att det var en imponerande samling som träffas nu under Barnrättsdagarna. Hon uppmanade också till många diskussioner och reflektioner:

– Under de här dagarna kan ni välja mellan 60 olika interaktiva seminarier. Det är viktigt att vi delar med oss av vår kunskap. När ni åker härifrån ska ni känna att ni har fått inspiration och mer kunskap om hur barn och unga med psykisk ohälsa upplever sin situation. Ni ska också ha fått verktyg att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.