Barnrättsdagarna ur ett ungdomsperspektiv

Ungdomarna från Fanzingo hade i uppdrag att dokumentera Barnrättsdagarna ur deras eget perspektiv.

I uppdraget ingick att ta tempen på konferensen, att delta, diskutera, blogga och dokumentera och på så sätt ge sina egna tankar och reflektioner kring barns och ungas delaktighet och inflytande. Nu kan vi äntligen ta del av deras film!