Goda exempel på delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning

Tre goda exempel på hur man kan arbeta med att öka inflytandet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning presenterades på ett av seminarierna.

– Det finns stort intresse för den här frågan bland personer som jobbar ute i verksamheten, men utmaningen är att nå politiker och tjänstemän, sa journalisten Erika Nydahl.

Hon har arbetat med att ta fram filmer till projektet ”Delaktiga barn och unga”, och har i det sammanhanget mött politiker och tjänstmän och ställt frågan varför man inte involverar funktionshindrade barn och unga mer i verksamhetsutvecklingen. Frågan möttes av vad hon själv upplevde som en stor oro. Svar som ”Vi har redan pratat med barn och det funkar inte”, ”Man måste prata med föräldrarna först, det är ändå de som bestämmer” var inte ovanliga.

Filmerna är nu klara, och visar åtta personer som delar med sig av sina erfarenheter: Barn och unga som deltagit i flera stödverksamheter, en personlig assistent, en LSS-handläggare, en förvaltningschef, en kommunpolitiker och en forskare.

– Tanken är att filmerna ska sätta fart på samtalet, så ladda ner dem via www.diskuteradelaktighet.se och visa för era lokalpolitiker, uppmanade Erika Nydahl.

Hur kan barn och unga vara medskapare?

Motala kommun har jobbat framgångsrikt med utvecklingsarbete inom olika LSS-verksamheter. Man har intervjuat ungdomar om deras syn på personalen på korttidsboenden och arrangerat diskussionsgrupper med både utförare och myndighetspersoner som deltagare.

– Vårt angreppsätt har skapat ett prestigelöst och givande arbetsklimat för alla inblandade, berättade Christina Simeonov, enhetschef från Motala kommun.

Ungdomarna som intervjuades fick även vara medskapare av ett informationsmaterial om korttidsboenden i Motala kommun. Utgångspunkten var följande frågor:

  • Vad är bra/mindre bra på kortis?
  • Vet du varför du är på kortis?
  • Vad skulle du vilja berätta för andra barn som kommer att vara på kortis i framtiden?

Viktigt att se sammanhanget

Hur kan man bedöma om en elev är delaktig i skolan eller inte? Först och främst ska man vara medveten om att delaktigheten inte statisk, utan förändras från gång till annan, beroende på hur den påverkas av olika kulturer under en skoldag:

  • Undervisningskultur
  • Kamratkultur
  • Omsorgskultur

– Man måste titta både på individen och på sammanhanget, liksom på alla aktiviteter under en skoldag. Först då kan man dra slutsatser om hur man ska agera för att hjälpa ungdomarna, säger Tove Söderqvist Dunkers från Specialpedagogiska skolmyndigheten.