Megamingel gav nya idéer

Nära 900 deltagare samlades under tisdag eftermiddag i stora kongresshallen för att tillsammans genomföra ett så kallat ”megamingel”. Målet var bland annat att hitta nya länkar mellan teori och praktik – ett mål som uppfylldes med råge.

Den interaktiva sessionen leddes av Elin Frost, generalssekreterare för Sveriges Elevråd SVEA, utbildad kaospilot och van att hålla i liknande processer. Hon började med att uppmana deltagarna att först och främst lita på processen, något som fick församlingen att nyfiket undra vad som var på gång.

Instruktionerna var enkla:

– Spana in någon här inne som du inte känner och som du är nyfiken på. Sedan tänker du ut en fråga som du skulle vilja ställa till den personen. Uppdraget är att du ska gå fram och ställa frågan, få en fråga av den du pratar med, för att sedan ta med dig den frågan och ställa till en ny person.

Stämningen blev snabbt uppsluppen i kongresshallen. ”Vilket är det bästa landet du har besökt?”, ”vad tänkte du på innan du kom hit?”, ”hur gammal är du?” och ”var har du köpt din kavaj?” var frågor som hördes i sorlet.

Nästa uppgift var att formera grupper om sex – åtta personer. Därefter skulle deltagarna i varje grupp lyfta nya tankar och insikter som kommit upp under dagen, för att sedan fundera över hur idéerna skulle kunna användas praktiskt i det egna arbetet.

Resultatet blev över förväntan – under sessionen ventilerades en otrolig mängd idéer för hur man kan arbeta bättre tillsammans för att stärka barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande.