BRA, nytt verktyg på gång

Allmänna barnhuset är nästan i mål med sitt arbete att ta fram ett verktyg som ska underlätta för alla som kommer i kontakt med barn till föräldrar som är sjuka eller missbrukare. BRA står för Barns Rätt som Anhöriga.

– Vi har identifierat flera hinder som gör att barn till sjuka föräldrar inte uppmärksammas. Det kan vara rutiner, att det inte ingår i beställningen eller att man inte har utbildning för att prata med barn, berättar Titti Schönbeck, en av projektledarna för BRA på Allmänna barnhuset. Därför behövs en modell, ett verktyg.

Med lagstiftning och regeringsuppdrag som fördelats till olika aktörer genom Socialstyrelsen i botten och egna workshops med unga vuxna som har erfarenhet av att vara barn till sjuka eller missbrukande föräldrar, har modellen växt fram.

– Målet är att normalisera att vara anhörig i dessa situationer och att erbjuda ett fungerande stöd till de här barnen, säger Åsa Lundström Mattsson.