Möt vår guldutställare Familjens Jurist

Jurister för barnkonventionen – för barns rättigheter och mot konflikter mellan föräldrar

Familjens Jurist är Sveriges största byrå inom humanjuridik. Deras jurister arbetar aktivt för att bilda praxis som stärker barns rättigheter och för att barnkonventionen får genomslag i domstolarna och därigenom stärker barnperspektivet. Familjens Jurist ser till hela familjens situation och bidrar till att par som separerar eller skiljer sig gör det på ett så bra sätt som möjligt och undviker onödiga konflikter. I det arbetet med föräldrar använder de sig av barnkonsekvensanalyser.
Med hjälp av deras digitala plattformar vägleder de föräldrar genom hela processen där de inleder samtal med experter i deras nätverk av samarbetspartners rörande relationer, föräldraskap, juridik, bostad och ekonomisk rådgivning. Allt för att sätta barnens perspektiv i fokus.

Vill du veta mer om vad Familjens Jurist kan hjälpa till med? Läs mer på www.familjensjurist.se