Möt vår guldutställare Awesome People

Awesome People – erbjuder lärande aktiviteter där alla engageras

Awesome People är en ideell ungdomsorganisation i Örebro som arbetar med att stärka unga på fritiden och i samverkan med skolor även på skoltid med lärande aktiviteter. Organisationen arbetar med projekt på lokal och nationell nivå men även internationellt genom EU:s program för lärande Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren där alla syftar till att stärka unga så att de kan skapa en bättre värld för sig själva, för andra och för planeten. Awesome People bidrar till att stärka ungas kompetenser genom aktivt lärande vilket kompletterar skolans undervisning.

“Man tror inte att jag ska spela escape room och sen ska bli någonting, det blir på något roligt sätt man lär sig något mycket mer än man tror. Till exempel om jag läser en bok och jag tycker inte om att läsa böcker, men jag läser den, jag tycker inte om den men jag läser den och jag får ingen information, jag förstår ingenting vad det handlar om. Men escape room även om man gillar inte den man spelar den, man får mycket information med sig, man förstår mycket bättre än vad man gör på andra sätt. Jag tror det är mycket bra och enkelt sätt att förstå information.”  . – Moktarama, deltagare i Awesome Peoples projektskaparprocess Portable Youth Hub där hon valde att skapa ett lärande escape rum om klimatkrisen

Escape rum är upplevelsebaserade, lagspel där spelare upptäcker ledtrådar, löser pussel och utför uppgifter för att uppnå ett specifikt mål under en begränsad tid. Awesome People skapar bland annat portabla, lärande escape rum med specifika lärandemål för varje rum för och tillsammans med ungdomar.

Genom att Awesome People erbjuder lärande aktiviteter på fritiden där det finns aktiviteter där unga kan bli mer aktiva medborgare, stärka sina kompetenser och utvidga sitt nätverk bidrar organisationen till att öka ungas utbildning och tillgång till information. I de projekt där Awesome People samverkar med skolor kan också den formella utbildningen bli mer lättåtkomlig för fler elever genom att organisationen använder upplevelsebaserat lärande vilket kan vara annorlunda än den vanliga undervisningen och nå unga som annars har utmaningar. I projektet ESCAPE the phobia har organisationen utvecklat tre lärande escape rum, ett om Islamofobi, ett om Afrofobi och ett om Homofobi samt en workshop som tar upp rasism och främlingsfientlighet och vikten av att agera mot detta.

Jag tror det är viktigt med lärande escape rum i skolor, man lär sig mycket och man måste tänka mer för att lösa gåtorna, och blir det nästan automatiskt att man tänker på ämnet också. Det går inte riktigt att undvika på samma sätt som vissa gör när de tycker det är jobbigt. Det gör också lärandet roligt, och man blir väldigt inne i det. Jag tror också ett steg framåt leken vi körde med olika roller är väldigt bra för att sätta sig in i hur andra har det. När vi körde den fick jag en muslimsk tjej som roll, och då var jag tvungen att tänka mig in i den rollen, och då kände jag att jag blev mer förstående.”  – Deltagare i referensgruppen för ESCAPE the phobia

En aktiv och meningsfull fritid är viktig för ungas hälsa och välmående och kan också stärka skolan i det kompensatoriska uppdraget då lärande aktiviteter på fritiden och alternativa lärandemetoder på skoltid har stor potential till att engagera fler elever och hjälpa unga att nå målen i skolan. På barnrättsdagarna berättar vi hur vi arbetar med lärande aktiviteter på fritiden och i samarbete med skolor. I vår pitch berättar vi om de pågående projekten ESCAPE the phobia och Code2Democracy där vi jobbar med portabla och digitala lärande escape rum och besök vår monter där du kan få mer information om vilka aktiviteter vi gör och varför inte testa att spela ett av våra lärande escape rum?

För kontakt:
Karin Wouda, Verksamhetsansvarig
0728586672
karin@awesomepeople.se 

Awesome People är en ideell organisation som grundades 2013 i Örebro. Organisationen arbetar med att stärka människor, främst unga – en lärandeaktivitet i taget – för att människor med egen handlingskraft ska skapa en bättre värld för sig själv, för andra och för planeten. Läs mer på www.awesomepeople.se https://www.facebook.com/AwesomePeopleSE

#awesomepeoplese