Vuxna behöver lära sig hantera verkligheten!

 – Unga behöver kunskap om sina sexuella och reproduktiva rättigheter, men vuxna behöver också lära sig hantera ungas verklighet – även om den inte ser ut som de vuxna vill att den ska vara!

Det säger Cecilia Löfberg, utredare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF, tidigare Ungdomsstyrelsen).

MUCF har fått i uppdrag av regeringen att göra en tematisk analys av ungas sexuella och reproduktiva rättigheter. Myndigheten ska beskriva situationen för unga generellt, men också särskilt belysa specifika utsatta ungdomsgrupper. Som en del i arbetet tog myndigheten fram en mindre enkät till unga mellan 13 och 25 år.

– Det vi kan konstatera är att de som behöver mest stöd är de som får det minst, det handlar särskilt om hbtq-personer, unga med funktionsvariation, unga nyanlända och unga från socioekonomiskt utsatta områden, berättar Cecilia Löfberg.

Vuxna som arbetar med ungdomar måste få tillgång till kunskap om ungas sexuella rättigheter. Sexuella och reproduktiva rättigheter är en del av våra mänskliga rättigheter och går på olika sätt in i barnkonventionen, inte minst när det gäller rätten till sin egen kropp. Det är också viktigt med ett respektfullt bemötande.

– Alla har rätt till sex och samlevnadsundervisning. Sen har vi också individuella rättigheter i form av skydd och vård för unga i utsatta situationer.

Inte oväntat är tjejer och kvinnor de mest utsatta för trakasserier, sexualbrott och hedersrelaterat våld. Sexuella trakasserier har blivit normaliserat i skolor där man har svårt att komma till rätta med problemen. Det görs ändå relativt mycket för tjejer (även om mer behövs).

– Unga hbtq-personer är de som är värst utsatta när det gäller våld, hatbrott kränkningar och annat. De är dessutom ofta osynliggjorda och nämns sällan i undervisningsmaterial, Heteronormen är stark, konstaterar Cecilia Löfberg.

Sedan 2009 är sexualundervisningen inte längre ett eget ämne i skolan utan något som ska finnas med i alla ämnen. Det är dock, menar Cecilia Löfberg, oklart hur mycket lärarna i till exempel historia eller svenska verkligen fixar detta.

Till dem som har behov av kunskap om sina rättigheter, men också stöd, hör unga med funktionsnedsättning och funktionsvariationer. En annan grupp som står i fokus för studien är unga nyanlända. En sak som komplicerar arbetet är att många tolkar inte vill prata om sexuella rättigheter och att den som undervisar inte kan vara helt säker på vad som översatts.

Rapporten fokus 15 Ungas sexuella och reproduktiva rättigheter kan laddas ned här.