Barnrättsbyrån ger barn stöd mot krånglig vuxenvärld

Vad gör barn som har nått vägs ände i sina kontakter med myndigheterna och inte längre har någonstans att vända sig? Barnrättsbyrån hjälper barn och unga att klaga på vuxenvärlden.

Byrån bildades för ett år sedan och jobbar med stöd och praktisk hjälp till barn och unga som inte har kunnat få rätt hjälp på annat håll.

– Det finns ett virrvarr av instanser och myndigheter som reglerar barns rättigheter och det är krångligt för unga att själva söka hjälp, säger Elin Wernquist från Barnrättsbyrån.

De flest klagoinstanser som finns i Sverige är inte heller anpassade till barn, och i många fall måste de ha vårdnadshavarens medgivande.

Barn och unga som kommer till Barnrättsbyrån känner att de inte har blivit lyssnade på. De har fått svårbegripliga beslut skrivna på krånglig svenska eller gått på möten som inte följs upp. De flesta saknar föräldrar eller andra vuxna som kämpar för deras situation. Många är placerade, på väg att bli placerade heller hemlösa.

– Många känner att de blir hårt eller kallt bemötta när de söker hjälp och är ensamma, ledsna och förvirrade, säger Elin Wernquist.

Barnrättsbyrån har upptäckt att när saker och ting går fel beror det ofta på att de vuxna som ska hjälpa barn och unga inte delar deras problemformulering. Därför är det särskilt viktigt för byrån att lyssna på ungdomarnas perspektiv utan att ifrågasätta. Sedan formuleras ett uppdrag i samarbete med barnet.

– Vi förklarar för barnen att vi inte har någon makt över dem utan de bestämmer vilken hjälp de vill ha från oss. På så sätt utjämnar vi maktbalansen, vilket är viktigt för barn som känner sig tilltufsade av vuxenvärlden.

En person som fått hjälp från Barnrättsbyrån är 17-åriga Sara. Efter att ha förlorat båda sina föräldrar hade hon separerats från sin bror. Sara kände att det var jättefel och att hon höll på att bli galen.

– Vi bekräftade att det inte var konstigt att hon ville vara med sitt syskon. Vi organiserade ett möte med socialtjänsten och lämnade in en anmälan till socialnämnden.

Till slut blev Sara placerad i ett familjehem tillsammans med sin bror.

– I det här fallet fick vi ett förändrat beslut. Men i våra utvärderingar är det inte förändrade beslut som är viktigast för barn och unga. Det är istället att vi gör världen begriplig och att de slipper kämpa ensamma.

Att skapa förtroende hos barn som har blivit svikna av vuxenvärlden är en utmaning. Metoden som Barnrättsbyrån använder är enkel, åtminstone i teorin.

– Vi tycker om alla barn. Det låter banalt och gulligt, men det är vårt ansvar som vuxna att gilla även de ungdomar som inte ger oss vuxna någon bekräftelse och som lever rövare. Alla människor gillar att känna sig omtyckta.

Läs mer om Barnrättsbyrån här.