Det gäller en av fem

Vart femte barn har blivit utsatt för sexuella övergrepp. Om vilka de är och vad de varit med om, berättade psykolog Åsa Landberg från Stiftelsen Allmänna Barnhuset om.

Åsa Landberg, leg psykolog och leg psykoterapeut, har arbetat länge med våldsutsatta barn. På Barnrättsdagarna presenterade hon Allmänna Barnhusets rapport ”En av fem”.

– En av fem elever i sista årskursen i gymnasiet säger att de varit med om ett sexuellt övergrepp. Och tjejerna utsätts mest. På varje kille som utsätts går det tre tjejer, säger Åsa Landberg.

Åhörarna fick en snabb resa genom rapporten, som bland annat visar att förövaren i 37 procent av fallen är någon helt okänd. 36 procent säger att de utsatts av någon jämnårig.

– Vi får inte glömma bort de övergrepp som begås av någon jämnårig. De övergreppen kan få lika allvarliga konsekvenser som de övergrepp som vuxna utsätter barn för, säger Åsa Landberg.

De flesta barn som utsätts för sexuella övergrepp, 60–70 procent, berättar om det för någon. Oftast är det en jämnårig som får veta vad som hänt, inte en vuxen. Mindre än en av tio säger att de övergrepp de utsatts för anmälts till polisen. Knappt en av tjugo känner till att övergreppen anmälts till socialtjänsten. En överväldigande majoritet av de barn som utsätts får inte tillgång till det skydd och det stöd de har rätt till just för att brotten aldrig anmäls.

– Vi behöver satsa mer resurser på information direkt till barn och unga än vad vi gör idag, säger Åsa Landberg. En stor andel av övergreppen mot barn sker i de ungas värld, utan insyn från vuxna. Jämnåriga är ofta de som utsätter och samtidigt oftast de som stöttar de utsatta.

På Allmänna Barnhusets webbplats dagsattprataom.se finns en film som riktar sig till de kompisar som får förtroenden om övergrepp. Se filmen här.

Föreningen Atsub vänder sig till barn och ungdomar som har upplevelser av sexuella övergrepp och deras anhöriga. Atsub menar att myndigheter och vuxna i allmänhet måste bli bättre på att ta barns berättelser om övergrepp på allvar.

– Du måste visa att du tror på barnet. Barnet tappar allt förtroende om du inte tror på det. Visa att du står kvar och att du lyssnar. Även om det i många fall är hemska berättelser, säger Daniella Nilervik, verksamhetsansvarig.

Atsub lade under föreläsningen fram några förslag till förändring:

  • Lägg skulden där den hör hemma – på förövaren.
  • Gör barnkonventionen till lag. Genom detta får barn sin röst hörd i lagstiftningen.
  • Inför en barndomstol, med expertis kring barn och deras utsatthet.
  • Prata i tidig ålder om barnets rätt till integritet och rätt till sin egen kropp. Sexuella övergrepp ska inte kopplas ihop med barnets sexualitet.

Vill du veta mer om Atsub, gå in på föreningens webbplats.

Fakta om ”Det gäller en av fem”

Det gäller en av fem – fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014 ger en sammanfattning av en undersökning från 2014 där ett representativt urval av närmare 6 000 gymnasieelever har fått svara på frågor om sina erfarenheter av sexuella övergrepp och sexuell exploatering under uppväxten. Den svarar på frågor som: Hur många barn i Sverige har utsatts för sexuella övergrepp och sexuell exploatering? Hur mår de? Vem har de berättat för och vilket stöd har de fått?

Här kan du ladda ner rapporten ”Det gäller en av fem”