Möt vår guldutställare Safer Internet Centre Sverige

Kraftsamling för att trygga barn på nätet

Safer Internet Centre Sverige arbetar med att öka barns trygghet på nätet genom att ge kunskap och stöd till barn och unga, vårdnadshavare och professionella. Tillsammans med Bris och ECPAT arbetar Statens medieråd med erfarenhetsutbyte, förebyggande insatser och konkret stöd.

Safer Internet Centre Sverige (SIC) ger ökad kunskap och stöd till barn och unga, vårdnadshavare samt professionella som möter barn och unga i sitt arbete. Safer Internet Centres finns i alla EU-länder samt Norge, Storbritannien och Island och delfinansieras av EU-kommissionen.

Annika Engström, projektledare för Safer Internet Centre Sverige, hoppas kunna nå professionella som arbetar när barn och unga genom deltagandet vid Barnrättsdagarna i Karlstad.

  • Vi vill lyfta barns rättigheter i den digitala miljön. Vi vill uppmärksamma utsattheten på nätet, men även visa på det stöd och kunskap som finns, bland annat genom satsningen på SIC Sverige. Sedan är vi förstås även på plats för att lyssna in vilka behov och utmaningar olika yrkesgrupper ser inom området.

I Sverige samarbetar Statens medieråd med Bris och ECPAT som Safer Internet Centre. Statens medieråd driver ett kunskapscenter som bland annat tar fram rapporter och sprider information om frågor kopplade till barns och ungas trygghet på nätet. Bris driver en stödlinje dit barn och vuxna kan vända sig för att få information och stöd i frågor som rör utsatthet på nätet. ECPAT driver en rapporteringsfunktion (webbaserad hotline) där allmänheten bland annat kan tipsa om alla former av misstänkt sexuell exploatering eller övergrepp på barn.

  • En av flera utmaningar i arbetet framåt är att skapa förståelse för att nätet inte är något separat, utan en integrerad del av barn och ungas vardag. En annan utmaning är att öka kunskapen kring vad man får göra på nätet och vad som faktiskt är ett brott. Föräldrar och professionella har ett stort ansvar för att undvika normalisering av sådant som faktiskt bryter mot lagen, säger Annika Engström.

En av styrkorna med SIC menar hon är att kraftsamlingen inom EU gör det möjligt att få tillstånd ett omfattande erfarenhetsutbyte inom området. Det finns massor av inspirerande arbetssätt och metoder som produceras i andra EU-länder och det ska förmedlas till yrkesverksamma i Sverige.

Statens medieråd har redan innan SIC varit är ett kunskapscentrum för barns och ungas medieanvändning, samt medie- och informationskunnighet. Men genom SIC ser Annika Engström ännu fler möjligheter att nå ut med kunskapen.

  • Styrkan nu blir den gemensamma kraften i samverkan med Bris och ECPAT, och helhetslösningen med att erbjuda stöd till barn och unga men även åt professionella och föräldrar.