Möt vår guldutställare ECPAT

ECPAT är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Genom vår stödlinje Ditt ECPAT hjälper vi barn och unga i frågor om sexuella övergrepp och sexuell utsatthet. Vår stödlinje ECPAT Vuxenstöd erbjuder stöd till föräldrar, anhöriga och andra vuxna som möter barn i sin profession eller ideellt.

Vi driver också ECPAT Hotline – en anmälningssida dit allmänheten anonymt kan vända sig med tips på alla former av sexuella övergrepp mot barn. Vi arbetar sedan för att ta bort övergreppsmaterialet och förse polisen med information så att barn som utsätts för sexuella övergrepp ska kunna identifieras, hittas och få hjälp. Genom globala samarbeten och tekniska lösningar bidrar ECPAT Sverige till att hundratusentals bilder på sexuella övergrepp mot barn tas ner från nätet varje år.

För ECPAT är det självklart att barn ska bli lyssnade på. I vårt arbete är barns delaktighet och inflytande avgörande för att vi ska förstå deras vardag och kunna ge stöd och råd. För att förebygga sexuella övergrepp måste vi utgå från den verklighet som barn och unga möter och anpassa vårt arbete efter den snabba utveckling som sker – inte minst på nätet.

Barn delar dagligen sina berättelser med oss i chatten i stödlinjen Ditt ECPAT. Varje år genomför vi enkätundersökningen ”Nude på nätet” där barn får reflektera och förhålla sig till korta berättelser om sexuell utsatthet. Tusentals barn deltar i undersökningarna och deras svar ligger till grund för både våra rapporter och arbetet i våra stödlinjer. De lärdomar vi får av barnen bidrar också till vårt förebyggande arbete i samhället, till exempel opinionsbildning och påverkansarbete mot beslutsfattare för att stärka barns skydd i lagstiftningen.

På Barnrättsdagarna 2023 möter du ECPAT tillsammans med den digitala innovationsbyrån Sticky Beat. Välkommen till monter 3:13 där vi berättar om hur vi når ut till barn och unga genom digitala verktyg och kan få unik inblick i barns utsatthet och övergrepp på nätet.