Tack för i år!

Den 9-10 april 2019 bjöd Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Barnombudsmannen in för tionde gången till Barnrättsdagarna i Örebro. Under två dagar samlades drygt 1 400 personer från hela landet. Temat var barn i  utsatta situationer med särskilt fokus på barn som utsatts för våld, barn i vårdnadstvister och separationer samt barn i kontakt med socialtjänsten.

Forskning visar att dessa grupper till stora delar överlappar varandra, inte alltid, men tillräckligt ofta för att lyfta vikten av att titta på samband och sammanhang, samverkan och vikten av barns delaktighet.

Barnkonventionen blir svensk lag i januari 2020 och det sätter fokus även på områden som inte alltid är synliga i lagstiftningen. Den svenska antiagalagen firar 40 år och Barnkonventionen fyller 30 år, något som vi uppmärksammade på Barnrättsdagarna. Vilka insatser har under åren gjorts och vad har Sverige kvar att göra? Alla aspekter presenterades utifrån senaste forskningen och metoder som kan appliceras på den dagliga verksamheten.

Nedan kan du se två korta intervjuer, en med Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna barnhuset och styrgruppsmedlem Barnrättsdagarna och en med Mark Levengood som var årets moderator.

Vi ses igen den 21-22 april 2020!