4c Soc för unga (film)

Socialkontoret i Sollentuna driver i samarbete med anställda ungdomar, personal och elever på Gärdesskolan, Barn- och utbildningskontoret och FoU Nordväst ett utvecklingsarbete som syftar till att göra den lokala socialtjänsten mer känd och tillgänglig för barn och unga. Målet för arbetet är att påverka barns och ungas kunskap om, och attityder till, socialtjänsten för att på så sätt nå ut tidigt till fler unga som kan vara i behov av socialtjänstens insatser.

Föreläsare: Anna-Lena Blomkvist, kommunikatör, Maja Hagström, processledare, Ylva Spånberger Weitz, FoU-forskare

Organisation: Sollentuna kommun