All appropriate measures. Budgeting for the realisation of children’s rights

Velina Todorova, medlem i FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén), docent i civil- och familjerätt vid juridiska fakulteten vid Plovdiv universitet. Barnrättskommittén är det FN-organ som ska tolka och övervaka implementeringen av barnkonventionen. Enligt art. 4 i barnkonventionen ska staten vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra rättigheterna i konventionen. I fråga om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten dessutom göra det till det yttersta av sina tillgängliga resurser. Vad betyder det i praktiken? Velina guidade oss genom artikel 4 och gav oss tips på hur den ska tolkas enligt barnrättskommittén.

Se filmen från Velinas föreläsning:

Ladda ner Velinas presentation här