Barnrätt i praktiken – Att skapa ett framgångsrikt barnrättsarbete

Barnrättsresan – ett stöd för att genomföra barnkonventionen på hemmaplan

År 2020 kan Barnkonventionen vara lag. Barnombudsmannen arbetar med att ta fram ett stöd för hur barnrättsperspektivet kan bli verklighet i olika verksamheter. Konceptet heter Barnrättsresan.

Det handlar om att jobba med barnrätt som en kollegial förändringsprocess. Ni kommer att få en sneak peak i juni och fler delar i höst, säger Fanny Davidsson konceptutvecklare på Barnombudsmannen.

Konceptet för att lära sig mer om Barnkonventionen och att implementera den i sitt arbete kommer att finnas på Barnombudsmannens webb och vara uppdelat i stationer. Det är den första stationen som går att ta del av i juni.

Orsaken till att arbetet är uppdelat på det här sättet är att målgruppen – kommuner, myndigheter, landsting och regioner ska kunna komma med synpunkter under resans gång.

I Barnrättsresan kommer det bland annat att ingå en e-learning om Barnkonventionen. Den utbildningen är det möjligt att gå innan eller under tiden en arbetsplats genomgår hela barnrättsresan.

Webbseminarium om barnkonventionen som lag
Utöver första stationen i barnrättsresan är mycket annat på gång. En serie med webbseminarier kommer att påbörjas i slutet på maj. Det första seminariet den 22 maj kommer att handla om propositionen ”Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter” och om barnkonventionen som lag.

Den 20 november finns det också möjlighet att vara med på en webbworkshop som är tänkt att vara ett erfarenhetsutbyte mellan regioner. Temat är att ta barnrättsarbetet vidare till nästa steg.

Passet om Barnrättsresan och att skapa ett framgångsrikt barnrättsarbete är det tredje i specialspåret om Barnrätt i praktiken för politiker och tjänstemän i kommuner, landsting och regioner på Barnrättsdagarna.

Specialspåret är i sin tur en del av ett kunskapslyft som Barnombudsmannen har haft i uppdrag av regeringen att utföra sedan 2017. Bakgrunden är att barnkonventionen kan bli lag. Spåret har också innehållit praktiska övningar och haft karaktären av ett erfarenhetsutbyte.

Det här har varit ett politiskt uppvaknande. Vi håller på med en översiktsplan och har inte hört vad barn tycker. Det har varit otroligt nyttigt det här. Tack så mycket för att jag fick komma hit, säger en kommunpolitiker när deltagarna ombeds att summera vad de tar med sig från dagarna.

Fakta/kunskapslyftet Barnrätt i praktiken
Sedan 2017 pågår kunskapslyftet Barnrätt i praktiken som Barnombudsmannen har i uppdrag av regeringen att genomföra. Bakgrunden är att barnkonventionen kan bli lag år 2020. Satsningen ska höja kompetensen om att ha ett barnrättsperspektiv i myndigheter, kommuner, landsting och regioner.

Barnrätt i praktiken har ett eget spår på Barnrättsdagarna. I det ingår tre seminariepass:
1. Med barnkonventionen som karta och kompass, 24 april klockan 13.15–15.30
2. Hur kan vi tillsammans skapa jämlika villkor för alla barn? 25 april klockan 10–12.15
3. Att skapa ett framgångsrikt barnrättsarbete, 25 april klockan 13.15­–14.15:

Mer om kunskapslyftet:
Barnrätt i praktiken

Prenumerera på nyhetsbrevet om Barnrätt i praktiken

Ladda ner presentationen: Framgångsfaktorer för ett barnrättsbaserat arbetssätt