Barnrätt i praktiken – Hur kan vi tillsammans skapa jämlika villkor för alla barn?

Jämlika uppväxtvillkor enligt barnkonventionen

Specialspåret med föreläsningar och erfarenhetsutbyte mellan politiker och tjänstemän i kommuner, landsting och regioner fortsatte under dag två. På onsdagen fick deltagarna bland annat information om konkreta verktyg som de kan använda för att ta reda på hur barn och ungas villkor ser ut.

Omkring 50 personer hade samlats i lokalen som kallas Teatercaféet för att diskutera, lära sig av varandra och lyssna på föreläsningar om barnrätt i praktiken.

Syftet med den här delen av konferensen, som är reserverad för ett antal föranmälda deltagare, är att stärka genomförandet av barnkonventionen i landet. Bakgrunden är att barnkonventionen kan bli lag år 2020.

Till skillnad från gårdagens seminarium i samma serie Med barnkonventionen som karta och kompass fanns också ett antal myndighetsrepresentanter på plats.

Praktisk övning
Utöver att lära sig mer om vilka metoder som finns för att ta reda på fakta diskuterade deltagarna fiktiva barnfall och försökte svara på vad man skulle kunna göra för att skapa likvärdiga villkor för en utsatt grupp. De resonerade också om vilka som kunde samverka för att åstadkomma det.

Barnombudsmannen gick dessutom igenom artiklar kopplade till ojämlika villkor i barnkonventionen.

Deltagarna delade med sig av en rad olika exempel på hur de hade jobbat på hemmaplan och av saker som skulle kunna förbättras.

Ett fiktivt fall eller en situation som diskuterades handlade om hbtq-personer. Om det inte skulle finnas en lokal Pride eller RFSL-förening på en ort kanske det finns på regional nivå, påpekar en kommunrepresentant.

– En googling bort kan det finnas bra utbildningar. Det finns hbtq-personer i alla kommuner. Bjud in dem för att fråga vad som krävs för att de ska trivas i din kommun, säger representanten från Falköping.

 

Verktyg för att ta reda på fakta om barn och unga:
Unga direkt
Max 18
Lupp-enkäten (Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken)
Ung idag

 

Fakta/kunskapslyftet Barnrätt i praktiken
Sedan 2017 pågår kunskapslyftet Barnrätt i praktiken som Barnombudsmannen har i uppdrag av regeringen att genomföra. Bakgrunden är att barnkonventionen kan bli lag år 2020. Satsningen ska höja kompetensen om att ha ett barnrättsperspektiv i myndigheter, kommuner, landsting och regioner.

Barnrätt i praktiken har ett eget spår på Barnrättsdagarna. I det ingår tre seminariepass:
1. Med barnkonventionen som karta och kompass, 24 april klockan 13.15–15.30
2. Hur kan vi tillsammans skapa jämlika villkor för alla barn? 25 april klockan 10–12.15
3. Att skapa ett framgångsrikt barnrättsarbete, 25 april klockan 13.15­–14.15:

Specialspåret är reserverat för föranmälda politiker och tjänstemän från kommuner, landsting och regioner. På pass två deltog även myndigheter.

Mer om kunskapslyftet:
Inför barnrättslagen

Ladda ner presentationen: FNs_konvention_om_rättigheter_för_personer_med_funktionsnedsättning

Ladda ner presentationen: Barnrättipraktiken pass 2