4h Workshop – Projekt Storytelling

Hur lyssnar vi på barn som blivit utsatta för våld?

Rädda barnen har tagit fram en workshop där deltagarna får reflektera kring hur vi lyssnar till barns erfarenheter av våld och bemötandet av våldsutsatta barn. Med under workshopen är illustratören och serieskaparen Sara Granér, som tolkar deltagarnas reflektioner i bilder.

Den workshop som Rädda Barnen tagit fram går ut på att de först låter barn som utsatts för våld göra en kortfilm om sina erfarenheter.

-Berättaren får äga sin egen röst helt och hållet. Barnen bestämmer själva hur de vill berätta sin historia, förklarar Dolori Marinovic som är verksamhetsledare.

Filmen visas sedan för en grupp vuxna som på olika sätt arbetar med barn som utsatts för våld, under en workshop. Innan deltagarna tittar på filmerna får de välja ett perspektiv som de ska fokusera på – det kan vara till exempel makt, lojalitet eller barnperspektiv.

Efteråt får deltagarna prata om filmen och det berättaren har upplevt utifrån det perspektiv var och en av dem valt.

-Deltagarna ska få möjlighet att reflektera över hur perspektiven påverkar sättet vi lyssnar, men också själva berättelsen, säger Nelle Nauclér, processledare för workshopen.

Medan samtalet pågår tolkar illustratören och serieskaparen Sara Granér deltagarnas reflektioner. Efteråt får deltagarna ta del av Granérs illustrationer.

Under Barnrättsdagarna 2018 fick några av konferensens besökare testa en kortversion av workshopen.

-Det blir lättare att fånga upp hela bilden av det barnet berättar i filmen när vi fokuserar på ett perspektiv i taget. Risken är mindre att vi glömmer någonting, sa en av konferensbesökarna under workshopen på Barnrättsdagarna.

Ladda ner presentationen: 4h_Workshop_projekt_storytelling