Barnrätt i praktiken – Med barnkonventionen som karta och kompass

Att genomföra barnkonventionen i vardagen

Sedan 2017 pågår kunskapslyftet Barnrätt i praktiken som Barnombudsmannen har i uppdrag av regeringen att genomföra. Kunskapslyftet har ett eget spår här på Barnrättsdagarna. Det första seminariepasset Med barnkonventionen som karta och kompass var välbesökt.

Omkring 50 politiker och tjänstemän från kommuner, landsting och regioner samlades i lokalen som kallas för Teatercaféet för att diskutera, lära sig av varandra och få information om barnkonventionen.

Syftet med den här delen av konferensen, som är reserverad för ett antal föranmälda deltagare, är att stärka genomförandet av barnkonventionen i landet.

Riksdagsbeslut i juni
Barnombudsmannen pratade bland annat om vad det kan innebära om barnkonventionen blir lag. Ett sådant förslag finns i en proposition som riksdagen tar beslut om i mitten av juni i år.

Deltagarna är placerade i grupper med representanter från olika delar av landet. Teori från Barnombudsmannen varvas med praktiska gruppövningar där utvalda frågor diskuteras.

Många beslut som rör barn tas på kommunal eller regional nivå. Barnombudsmannens jurist Karin Sjömilla Fagerholm betonade hur viktiga deltagarna i rummet är för att det som står i barnkonventionen också ska förverkligas.

Många olika sorters arbete med koppling till barn och unga görs förstås runt om i landet. Catharina Ungh, strateg i Falköpings kommun, berättar för Barnombudsmannens skribent att de anställt åtta unga kommunutvecklare. Önskemålet kom från unga och uppmärksammades i samband med att Falköping genomförde den så kallade Lupp-enkäten. Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

När passet är slut har deltagarna bland annat fått med sig kunskap om Barnombudsmannen, regeringsuppdraget Barnrätt i praktiken, en grundläggande information om Barnkonventionen och att ha ett barnrättsperspektiv.

Länkar:
Barnrätt i praktiken
Lupp-enkäten

Ladda ner presentationen: Barnrätt i praktiken