1a Barn i rättsväsendet

Liten och trygg – att uppmärksamma brottsutsatta barn
Så kan man upptäcka att ett barn far illa

Hur ska man veta om ett barn far illa hemma och när bör en anmälan till socialtjänsten göras? Det är frågor som bland annat personal inom förskolan brottas med. För att ge vägledning har Brottsoffermyndigheten tagit fram ett webbaserat utbildningsmaterial för dem som jobbar med små barn.

-Det finns ett stort behov av att diskutera när man ska anmäla att ett barn far illa i hemmet, säger Fredrik Selin, jurist på Brottsoffermyndigheten.

De har tagit fram ”Liten och trygg – att uppmärksamma brottsutsatta barn” som är ett webbaserat utbildningsmaterial för dem som jobbar med små barn.

Utbildningen består av två delar. En utbildningsdel för vuxna som innehåller bland annat filmer med experter och filmer med påhittade scenarion från förskolan som kan användas för att diskutera tecken på att ett barn far illa. Det finns också information om hur det går till när man anmäler till socialtjänsten.
Den andra delen kan användas som ett pedagogiskt verktyg och består bland annat av känslokort och frågekort framtagna av illustratören och författaren Stina Wirsén, som kan användas i mötet med barn.

-Barnen ska bland annat få verktyg att kunna berätta om något de varit med om som inte känns bra, säger Karin Wikman, kommunikatör på Brottsoffermyndigheten.

Utbildningen nås via den här länken: https://www.jagvillveta.se/forskola
Förskolebarn som målsäganden – utmaningar och nya verktyg
Förhören med förskolebarn kan bli mycket bättre
Långa förhör och ledande frågor – det är exempel på fel som görs under förhör med små barn. Forskning visar att det finns flera förbättringsmöjligheter i utredningar om brott mot förskolebarn.

-Barnförhöret är barnets enda sätt att komma till tals i rättsprocessen, därför är det väldigt viktigt att de görs på rätt sätt, säger Emelie Ernberg.

Hon och Mikaela Magnusson är båda doktorander i psykologi vid Göteborgs universitet och medverkar dels i ett forskningsprojekt som söker svar på frågan varför så få misstänkta sexualbrott mot förskolebarn leder till åtal. De forskar också på förhörsmetoder med förskolebarn.

Deras studier visar att det finns flera förbättringsmöjligheter i utredningar om brott mot förskolebarn. De ser till exempel att förhören inte får vara för långa och att barnet måste få tydlig och anpassad information om vad som ska hända innan ett förhör. De ser också att resursbrist hos polis och socialtjänst försvårar för åklagare att väcka åtal.

-Men vi ser också att så små barn som tre-åringar kan ge tillförlitlig information om förhören görs på ett bra sätt, säger Emelie Ernberg.