Intervju med Jan Eliasson

Hör toppdiplomaten och FN -svensken Jan Eliasson om synen på barns rättigheter i världen idag, och om sin djupa frustration över att FN inte lyckas skapa fred i Syrien.

Detta är första delen av tre i Barnombudsmannens podcastserie med internationellt fokus.

Producent och samtalsledare Frida Ekberg, ljud och teknik Bengt Hansell och Frida Enroth.